Sök Växa-stödet

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du enskilt företag, handelsbolag med högst två ägare eller aktiebolag och ska anställa din första medarbetare? Då kan du få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna med Växa-stödet. Det är ett stöd som innebär att du som företagare bara betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent. För anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 utökas möjligheten till nedsättning från en till två anställda.

För att få rätt till växa-stödet ska ersättningen för den första medarbetaren du anställer i handelsbolaget eller aktiebolaget ha betalats ut efter den 31 mars 2017. För dig som är enskild näringsidkare ska ersättningen ha betalats ut efter 31 mars 2016.

Tillfällig utvidgning av växa-stödet

Från den 1 juli 2021 finns en tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet.  

För anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 utökas möjligheten till nedsättning från en till två anställda. Utökningen gäller både företag som idag inte har någon anställd och anställer en eller två personer 
och företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

För att ha rätt att ta del av den tillfälliga utvidgningen krävs att du som arbetsgivare uppfyller kraven för att vara ett växa-företag under tiden 10 september 2020 fram till dess att den nedsättningsberättigade anställningen påbörjas (kvalificeringsperioden). För att du som arbetsgivare ska kunna få växa-stöd för upp till två anställda enligt reglerna måste du vara ett växa-företag under hela kvalificeringsperioden.

Mer om den tillfälliga utvidgningen av växa-stödet hos Skatteverket

Kraven du behöver uppfylla

För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst tre månader och vara på minst 20 timmar i veckan. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti kan du få stöd i upp till 24 månader om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Växa-stödet omfattar lönesummor upp till 300 000 (25 000 kronor x 12 månader), vilket innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år, om lönen är 25 000 kronor i månaden.

 (31,42 % - 10,21 %) x 25 000 kronor x 12 månader).

Får du växa-stödet får lönen och ersättningen, enligt lagen, inte ingå samtidigt i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd.

Information om växa-stödet hittar du hos Skatteverket

Mer om arbetsgivaravgifter

Redovisa och betala arbetsgivaravgifter

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp