Sök Växa-stödet

Sidan blev senast uppdaterad:

Är du enmansföretagare och ska anställa din första medarbetare? Till och med 31 december 2021 kan du som enskild näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, det så kallade växa-stödet.

Växa-stödet kan du söka fram till och med den 31 december 2021. Det är ett stöd som innebär att du som enmansföretagare enbart behöver betala ålderspensionsavgiften, (10,21 procent), på den ersättning som betalas till den första medarbetaren du anställer.  

För att få rätt till växa-stödet ska ersättningen för den första medarbetaren du anställer i handelsbolaget eller aktiebolaget ha betalats ut efter den 31 mars 2017. För dig som är enskild näringsidkare ska ersättningen ha betalats ut efter 31 mars 2016.

Kraven du behöver uppfylla

För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst tre månader och vara på minst 20 timmar i veckan. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti kan du få stöd i upp till 24 månader om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Växa-stödet omfattar lönesummor upp till 300 000 (25 000 kronor x 12 månader), vilket innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år, om lönen är 25 000 kronor i månaden.

 (31,42 % - 10,21 %) x 25 000 kronor x 12 månader).

Får du växa-stödet får lönen och ersättningen, enligt lagen, inte ingå samtidigt i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd.

Information om växa-stödet hittar du hos Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp