Sjukdomsrelaterade kostnader

Om en anställd blir sjuk betalar du sjuklön dag 2–14, efter det får den anställda sjukpenning från Försäkringskassan. Men om din anställda är sjuk en längre period kan det innebära andra kostnader för dig, till exempel i form av semesterlön och arbetsgivaravgifter.

Sidan blev senast uppdaterad:

Beräkna sjuklönen till den anställda

Sjuklönen är 80 procent av sjuklöneunderlaget. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön från dag 2 till dag 14, efter det får den anställda sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjuklöneunderlaget består av den anställdas lön och andra förmåner. Den anställda får sjuklön endast för de dagar hen går miste om lön – det vill säga för de dagar som skulle ha varit arbetsdagar.

Till sidans topp

Räkna ut din kostnad för sjukfrånvaro

På Försäkringskassans webbplats kan du räkna ut hur mycket det kostar för dig när en anställd är sjuk. Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Till sidans topp

Ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Syftet med ersättningen är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.

Läs mer om ersättning för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan

Till sidans topp

Företagshälsovård och sjukvård
 

Förebyggande hälsovård är skattefri

Företagshälsovården arbetar bland annat med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar. Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. Läs mer om företagshälsovård

Privat sjukvård är skattefri

Om du bekostar offentlig sjukvård för dina anställda är detta en förmån du behöver betala skatt på. Om sjukvården istället är privat behöver du inte betala någon skatt. Läs mer om hälsosjukvård på Skatteverkets webbplats

Bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning

För att en anställd ska kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbete efter en längre tids sjukdom kan det behövas arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen. Du kan få bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan

Bidrag för förebyggande insatser

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för inköp av utredande insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats. Läs mer och ansök om arbetsplatsnära stöd

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Mer om anställda och sjukdom

Minska sjukfrånvaron

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Rehabilitering

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du ett ansvar för att rehabilitera personen.