Sjukdomsrelaterade kostnader

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om vilka kostnader som är aktuella om en anställd blir sjuk.

Nya regler med anledning av coronaviruset och covid-19


Staten står för sjuklönekostnader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020. 

Läs frågor och svar om de tillfälliga reglerna hos Försäkringskassan

Samlad information om coronaviruset och covid-19
Vi har samlat information om hur du som företagare kan påverkas av coronaviruset och covid-19.

Till samlingssidan om coronaviruset och covid-19

Beräkna sjuklönen till den anställda

Sjuklön är 80 procent av sjuklöneunderlaget. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön de första 14 dagarna om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

För att räkna ut den genomsnittliga veckoarbetstiden för en anställd som arbetar mycket varierat kan du utgå från tjänstgöringsgraden eller arbetsschemat. Om det saknas sådana uppgifter kan du utgå från hur den anställda arbetade tiden före sjuklöneperioden.

Du ska alltid göra ett helt karensavdrag, oavsett om din anställda har rätt till hel eller partiell sjuklön. Om ett helt karensavdrag inte kan göras från ersättningen för den första sjuklönedagen ska avdrag fortsätta göras till dess att ett helt avdrag har gjorts. Avdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Tänk på att den närmare beräkningen av sjuklönen och karensavdraget får bestämmas genom kollektivavtal. Efter dag 14 kan den anställda ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Räkna ut din kostnad för sjukfrånvaro

På Försäkringskassans webbplats kan du räkna ut hur mycket det kostar för dig när en anställd är sjuk.

Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Syftet med ersättningen är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.

Läs mer om ersättning för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan

Företagshälsovård och sjukvård
 

Förebyggande hälsovård är skattefri

Företagshälsovården arbetar bland annat med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar. Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri.

Läs mer om företagshälsovård

Privat sjukvård är skattefri

Om du bekostar offentlig sjukvård för dina anställda är detta en förmån du behöver betala skatt på. Om sjukvården istället är privat behöver du inte betala någon skatt.

Läs mer om hälsosjukvård på Skatteverkets webbplats

Bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning

För att en anställd ska kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbete efter en längre tids sjukdom kan det behövas arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen.

Du kan få bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan

Bidrag för förebyggande insatser

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för inköp av utredande insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

Läs mer och ansök om arbetsplatsnära stöd på Försärkingskassans webbplats

Mer om anställda och sjukdom

Minska sjukfrånvaron

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Rehabilitering

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du ett ansvar för att rehabilitera personen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp