Vad gäller vid utbetalning av lön

Sidan blev senast uppdaterad:

Du måste informera den anställda om lön samt hur ofta den betalas ut. I princip kan du och den anställda komma överens om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till.

Betala ut lön – så här gör du

Innan första löneutbetalningen

 1. Registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 2. Ta reda på hur mycket du ska dra i skatt

Vid varje löneutbetalning

 1. Räkna ut lönen och gör skatteavdrag
 2. Glöm inte värdet av förmåner
 3. Gör ett lönebesked för den anställda som du sen skickar ut varje månad.
 4. Beräkna arbetsgivaravgifter på lön och förmåner
 5. Betala ut lönen till den anställda vid överenskommet datum.
 6. Skicka in arbetsgivardeklaration och betala skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket

Lönebesked

När du gör en löneutbetalning ska du bifoga ett lönebesked.

Lönebeskedet måste innehålla information om

 • personuppgifter
 • datum för löneutbetalning
 • hur lönen har betalats ut
 • lönebeloppet före skatt (bruttolön)
 • skatteavdragets storlek (i procent och i kronor)
 • utbetald lön (nettolön).

Lönebeskedet kan också innehålla information om

 • semesterdagar
 • antal uttagna semesterdagar
 • kvarstående semesterdagar
 • utbetald semesterlön
 • värdet av förmåner, till exempel fri kost
 • andra utbetalningar, till exempel reseersättningar.

Olika former av lön

Den vanligaste löneformen är månadslön men timlön förekommer också, liksom rörlig lön. Ackord är en rörlig lön som innebär att du betalar den anställda per tillverkad enhet, arbetsmoment eller dylikt. Bonuslön eller provisionslön är en rörlig lön som står i relation till verksamhetens resultat eller omsättning.

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Löneväxling

När en anställd byter ut en del av sin lön mot en förmån kallas det för löneväxling.

Läs mer om förmåner

Semesterlön

Semesterlön är den ersättning den anställda får under sin semester. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten.

Läs mer om semesterlön

Sjuklön

Sjuklön är den ersättning den anställda får när hen är borta från arbetet på grund av sjukdom.

Läs mer om sjuklön

Lämna arbetsgivardeklaration

Från och med 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration. De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje anställd varje månad. Du redovisar i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se. Från och med januari 2023 ska du som arbetsgivare lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställde bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Du redovisar i e-tjänsten Arbetsgivardeklaration på Skatteverkets webbplats

Arbetsgivardeklaration på individnivå ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Om arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Kollektiv- och hängavtal

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Det kan till exempel finnas regler om minimilöner eller andra ersättningar som gäller för din verksamhet

Läs mer om kollektivavtal

Mer om att anställa

Läs mer om kostnader

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som är din kostnad. Här kan du räkna ut vad en anställd kostar för dig och vilka olika kostnader som gäller för dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp