Lön

Sidan blev senast uppdaterad:

Du måste informera den anställda om lön samt hur ofta den betalas ut. I princip kan du och den anställda komma överens om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till.

Betala ut lön – så här gör du
 

Innan första löneutbetalningen
1. Registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket

2. Ta reda på hur mycket du ska dra i skatt genom att få den anställdas preliminärskatteuppgifter.

Vid varje löneutbetalning
1) Räkna ut lönen och gör skatteavdrag. Glöm inte värdet av förmåner.

2) Gör ett lönebesked för den anställda som du sen skickar ut varje månad.

3) Beräkna arbetsgivaravgifter på lön och förmåner.

4) Betala ut lönen till den anställda vid överenskommet datum.

5) Skicka in arbetsgivardeklaration och betala skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket senast den 12 i månaden efter löneutbetalning.

En gång om året
Lämna kontrolluppgift en gång om året till Skatteverket och den anställda.

Till sidans topp

Lönebesked

När du gör en löneutbetalning ska du bifoga ett lönebesked.

Lönebeskedet måste innehålla information om

 • personuppgifter
 • datum för löneutbetalning
 • hur lönen har betalats ut
 • lönebeloppet före skatt (bruttolön)
 • skatteavdragets storlek (i procent och i kronor)
 • utbetald lön (nettolön).

Lönebeskedet kan också innehålla information om

 • semesterdagar
 • antal uttagna semesterdagar
 • kvarstående semesterdagar
 • utbetald semesterlön
 • värdet av förmåner, till exempel fri kost
 • andra utbetalningar, till exempel reseersättningar.

Till sidans topp

Olika former av lön

Den vanligaste löneformen är månadslön. Men timlön förekommer också, liksom rörlig lön. Ackord är en rörlig lön som innebär att du betalar den anställda per tillverkad enhet, arbetsmoment eller dylikt. Bonuslön eller provisionslön är en rörlig lön som står i relation till verksamhetens resultat eller omsättning.

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Till sidans topp

Löneväxling

När en anställd byter ut en del av sin lön mot en förmån kallas det för löneväxling.
Läs mer om förmåner

Till sidans topp

Semesterlön

Semesterlön är den ersättning den anställda får under sin semester. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten.
Läs mer om semesterlön

Till sidans topp

Sjuklön

Sjuklön är den ersättning den anställda får när hen är borta från arbetet på grund av sjukdom.
Läs mer om sjuklön

Till sidans topp

Kontrolluppgift

Som arbetsgivare ska du också en gång om året lämna kontrolluppgift för löneutbetalningarna till dina anställda och till Skatteverket. Du kan lämna och ändra uppgifter när som helst under året, men senast den 31 januari året efter det kalenderår de gäller.

Du kan lämna kontrolluppgifter på Skatteverkets webbplats genom att logga in med e-legitimation.
Läs mer på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Arbetsgivardeklaration ersätter årlig kontrolluppgift

Arbetsgivardeklaration på individnivå, införs i två steg från den 1 juli 2018.
Det innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.

 • Fr o m den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå.
 • Fr o m den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

Till sidans topp

Kollektiv- och hängavtal

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Det kan till exempel finnas regler om minimilöner eller andra ersättningar som gäller för din verksamhet

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp