Förmåner

Du kan välja att ge dina anställda olika förmåner. Förmåner är alla former av ersättning för arbete som du kan ge en anställd i annat än kontanter.

Sidan blev senast uppdaterad:

Vanliga förmåner är exempelvis

  • fri bil
  • tillgång till parkeringsplats
  • fri eller subventionerad måltid
  • fri eller subventionerad friskvård
  • sjukvård
  • företagshälsovård
  • städhjälp.

Till sidans topp

Fri bil

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte skattepliktigt. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Räkna ut värdet för bil på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Friskvård

Du kan välja att ge dina anställda möjligheter till friskvård, till exempel ett gym- eller simkort vid en sportanläggning. Om friskvården är av ett mindre värde behöver du inte betala skatt. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. Du måste också erbjuda samma förmån till alla anställda för att det ska vara skattefritt.

Det är i första hand du som arbetsgivare som bedömer om en metod eller aktivitet är friskvård för anställda. Du avgör också vilka aktiviteter du vill bekosta för de anställda.

I vissa fall kan en friskvårdsförmån bestå av bara en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde.

Lista med exempel på skattefria friskvårdsförmåner på Skatteverkets webbplats

Lista med exempel på ej skattefria friskvårdsförmåner på Skatteverkets webbplats
 

Till sidans topp

Sjukvård

Om du vill bekosta privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, behöver du inte betala skatt men får inte heller göra avdrag för kostnaden. Din anställda beskattas inte heller för den här förmånen, men du kan göra ett bruttolöneavdrag för att kompensera för din kostnad.

Om du vill bekosta offentligt finansierad sjukvård, till exempel i form av patientavgifter för den anställda, måste du betala skatt men har rätt att göra avdrag för kostnaden.

Till sidans topp

Försäkringar

Det är viktigt att ha ett bra försäkringsskydd oavsett om det avser verksamheten eller individerna. De flesta typer av försäkringskostnader är avdragsgilla i verksamheten.

För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen. Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda.

Läs mer om olika försäkringar på Skatteverkets webbplats

Informera dina anställda i anställningsavtalet om villkoren för hur och när förmånerna ska betalas ut samt när de gäller eller inte gäller.

En förmån är alltid skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. Du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för förmåner på samma sätt som när du betalar ut lön.

Läs mer om förmåner på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.