Förmåner för dina anställda

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan välja att ge dina anställda olika förmåner. Förmåner är alla former av ersättning för arbete som du kan ge en anställd i annat än kontanter. En förmån uppstår i princip så fort du som arbetsgivare bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Om förmånen är skattepliktig ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen och göra skatteavdrag för den anställda på samma sätt som när du betalar ut lön. Informera dina anställda i anställningsavtalet om villkoren för hur och när förmånerna ska betalas ut samt när de gäller eller inte gäller.

Vanliga förmåner är exempelvis

  • fri bil
  • tillgång till parkeringsplats
  • fri eller subventionerad måltid
  • fri eller subventionerad motion och friskvård
  • sjukvård
  • företagshälsovård
  • städhjälp.

Fri bil

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Räkna ut värdet för bil hos Skatteverket

Motion och friskvård

Du kan välja att ge dina anställda möjligheter till friskvård. Om friskvården är av ett mindre värde och riktar dig till hela personalen är den skattefri och du som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Som arbetsgivaren kan du ge dina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård.

Arbetsgivaren kan i stället för friskvårdbidrag bekosta och stå för kostnaden för till exempel ett gymkort. Bedömningen av om det är fråga om skattefri personalvårdsförmån ska i dessa fall göras baserat på om aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

I vissa fall kan en friskvårdsförmån bestå av bara en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde. Du måste också erbjuda samma förmån till alla anställda för att den ska vara skattefri.

Tabell med friskvårdsaktiviteter a-ö hos Skatteverket

Sjukvård

Om du vill bekosta privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, behöver du inte betala skatt men får inte heller göra avdrag för kostnaden i ditt företag. Din anställda beskattas inte heller för den här förmånen, men du kan göra ett bruttolöneavdrag för att kompensera för din kostnad.

Om du vill bekosta offentligt finansierad sjukvård, till exempel i form av patientavgifter för den anställda, måste du betala skatt men har rätt att göra avdrag för kostnaden.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp