Vad kostar det att ha anställda?

Sidan blev senast uppdaterad:

När du anställer någon är det inte bara lönen varje månad som är din kostnad. På de här sidorna kan du räkna ut vad en anställd kostar för dig och vilka olika kostnader som gäller för dig.

Räkna ut vad en anställd kostar

Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna din preliminära kostnad för en anställd. Du kan se kostnaden för skatt och avgifter samt även kostnaden för eventuella avtalsförsäkringar.

Räkna ut vad en anställd kostar

Lön

Du kan i princip komma överens med din anställda om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till. När du ska betala ut lönen ska du även lämna lönebesked. Du ska också dra av skatt när du betalar ut lön.

Checklista - löneutbetalning

Arbetsgivaravgifter

Du ska betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. När du är registrerad som arbetsgivare får du automatiskt de arbetsgivardeklarationer och den information du behöver för att redovisa ersättningar och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Arbetsgivaravgifter - så funkar det

Försäkra dina anställda

Genom arbetsgivaravgiften betalar du till det grundläggande försäkringsskyddet för dina anställda. Utöver dessa allmänna förmåner är det brukligt att du tecknar olika försäkringar för dina anställda. Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda.

Avtalsförsäkringar och andra försäkringskostnader

Betala ut sjuklön

Sjuklönen är 80 procent av lönen. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön till dag 14 om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Kostnader i samband med sjukskrivning

Ge dina anställda förmåner

Du kan välja att ge dina anställda olika förmåner. Vissa förmåner är skattefria medan andra är skattepliktiga. Ett exempel på en vanlig och skattefri förmån är friskvårdsbidrag. Förmån i form av friskvårdsbidrag är en förebyggande insats och gynnar både dig och dina anställda.

Exempel på förmåner och vilka som är skattefria

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp