Pensionering

Sidan blev senast uppdaterad:

En anställd kan välja att ta ut sin allmänna pension från det att hen fyller 61 år. Alla arbetstagare har dock rätt att arbeta tills de fyller 67 år.

Ålderspension

En anställning avslutas när den anställda fyller 67 år genom att arbetsgivaren ger ett skriftligt besked senast en månad före 67-årsdagen. Om beskedet lämnas efter 67-årsdagen anses den anställda vara fortsatt tillsvidareanställd, men med kortare uppsägningstid – högst en månad.

När du har gett besked om att anställningen ska upphöra kan du träffa avtal. Oavsett formen är avtalet normalt bindande för båda parter om en tidsbegränsad anställning.

Om den anställda vill sluta arbeta tidigare utan att detta reglerats i avtal får hen säga upp sig på vanligt sätt. I vissa avtal är pensionsåldern lägre.

Till sidans topp

Sjukersättning

Du har rätt att avsluta en anställning för någon som får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, tidigare kallat förtidspension. Det gäller anställda mellan 30 och 64 år. Du ska i sådana fall skriftligen meddela den anställda senast en månad i förväg om att anställningen ska upphöra.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp