Uppsägning av anställd och uppsägningstid

Sidan blev senast uppdaterad:

En anställning avslutas oftast när den anställda själv byter arbetsgivare. Men du som arbetsgivare kan också avsluta en anställning om du har sakliga skäl för det. Vilken uppsägningstid som gäller beror på anställningsform och ditt avtal med den anställde.

Om din anställda säger upp sig

Om en anställd säger upp sig från ditt företag gäller i första hand den uppsägningstid ni har avtalat om. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd annars en månads uppsägningstid.

Anställd säger upp sig

Om du vill säga upp din anställda

Du kan säga upp din anställda av två orsaker: arbetsbrist och personliga skäl.

Uppsägning av personliga skäl

Om du vill säga upp en anställd av personliga skäl måste du ha sakliga skäl. Den anställda måste ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Vidare måste du ha medvetandegjort arbetstagaren om att hen riskerar att bli uppsagd.

Uppsägning av personliga skäl

Arbetsbrist

Det är du som arbetsgivare som avgör om det råder arbetsbrist. Du behöver inte bevisa det men du måste ha ett seriöst underlag för din bedömning. Arbetsbrist kan vara att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Du måste förhandla med facket och ska du säga upp fler än fem personer ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Tidsbegränsad anställning upphör automatiskt

Vid tidsbegränsade anställningar gäller den avtalade anställningstiden. Du har rätt att kräva att slutdatum hålls om ni inte har avtalat någon uppsägningstid. Om du vill avsluta en tidsbegränsad anställning i förväg måste du ha avtalat om den möjligheten från början i anställningsavtalet.

Avsluta en provanställning

Vill du avsluta anställningen efter provanställningen måste du underrätta den anställda om detta minst två veckor innan provanställningen slutar. Om den anställda är fackligt organiserad ska facket varslas inom samma tid. Facket och arbetstagaren har rätt till överläggningar med arbetsgivaren.

Om den anställda inte vill bli tillsvidareanställd efter provanställningen måste hen meddela dig senast den sista dagen för provanställningen.

LAS och kollektivavtal gäller

Regler om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS).
De flesta kollektivavtal innehåller också regler om uppsägning och avskedande. Glöm därför inte att titta i ditt kollektivavtal.

Lagen om anställningsskydd (LAS) hos riksdagen

Frivillig överenskommelse

Du och din anställda kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan göras när som helst. En frivillig överenskommelse kan till exempel bli aktuellt vid övertalighet eller förekomma i samband med en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd.
 
Vid frivilliga överenskommelser gäller reglerna i avtalslagen. En anställd som känt sig tvingad att ingå en överenskommelse kan alltså få den ogiltigförklarad. Hen kan hänvisa till att det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och även omständigheterna i övrigt.

Ta hjälp av experter

Vid avskedande, uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist bör du söka hjälp av en arbetsgivarorganisation eller en arbetsrättsjurist. Detta gäller särskilt för de fall där förhandlingar med en facklig organisation inte leder till någon lösning, det vill säga där en tvist är förestående.

De viktigaste påföljderna inom arbetsrätt är ogiltighet och skadestånd. Om du bryter mot någon av bestämmelserna kan du alltså bli tvungen att betala skadestånd till den anställde. Uppsägningen eller avskedandet kan också bli ogiltigförklarat. Försök att komma överens på frivillig väg i första hand.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp