När en anställd blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Då ska du inte betala någon sjuklön. Från kalenderdag 2 till 14 ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Efter fjortonde kalenderdagen tar Försäkringskassan över.

Kom-i-håg vid sjukfrånvaro

Dag 1
Den anställda sjukanmäler sig till arbetsgivaren och karensdag infaller.

Dag 2 – 14
Du som är arbetsgivare betalar sjuklön till den anställda om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta.

Dag 8
Den anställda måste lämna ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön.

Dag 14
Sjuklöneperiodens sista dag.

Dag 15
Du anmäler till Försäkringskassan om den anställda fortsätter vara sjuk.

Anmäl sjukskrivning (Försäkringskassan)

Till sidans topp

Sjuklöneperiod (dag 1–14)

Den första dagen sjuklöneperioden är en karensdag. Då ska du inte betala någon sjuklön. Den anställda får heller ingen ersättning från Försäkringskassan.

Från och med den andra dagen till och med den fjortonde dagen ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Den tid som du som arbetsgivare betalar sjuklön kallas för sjuklöneperiod och räknas i kalenderdagar.

Beräkna sjuklönen

Sjuklönen är 80 procent av sjuklöneunderlaget. Sjuklöneunderlaget består av den anställdas lön och andra förmåner. Den anställda får sjuklön endast för de dagar hen går miste om lön – det vill säga för de dagar under sjuklöneperioden som skulle ha varit arbetsdagar.

Till sidans topp

Läkarintyg efter sju dagar

Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du bedömer arbetsförmåga under sjuklöneperioden och hur det fungerar när en anställd blir sjuk.

Sjuk medarbetare dag 1-90 på Försäkringskassans webbplats

Till sidans topp

Sjukförsäkran

När arbetstagaren kommer tillbaka till arbetet ska hen alltid lämna en skriftlig sjukförsäkran. Sjukförsäkran är ditt underlag för beräkning av sjuklön. I försäkran ska det stå att arbetstagaren har varit sjuk och i vilken omfattning.

Till sidans topp

Återinsjuknande i samma sjuklöneperiod

Om en arbetstagare blir sjuk och återgår till arbetet och sedan inom fem kalenderdagar blir sjuk igen, då börjar inte någon ny sjuklöneperiod. Det gäller oavsett om arbetstagaren insjuknar i samma sjukdom eller i något annat.

Det här innebär att arbetstagaren inte drabbas av en ny karensdag vid återinsjuknandet och att du som arbetsgivare sammanlagt endast betalar ut tretton dagar sjuklön för perioden. Däremot gäller samma regler för sjukanmälan, sjukförsäkran och läkarintyg vid återinsjuknande.

Till sidans topp

Sjuk längre än 14 dagar

När en anställd har varit sjuk i mer än 14 dagar ska du inte längre betala sjuklön. Från och med den 15:e sjukdagen kan den anställda i stället få sjukpenning från Försäkringskassan.

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla sjukskrivning som pågår längre än 14 kalenderdagar till Försäkringskassan. Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan.

Till sidans topp

Tänk på tystnadsplikten

Det råder tystnadsplikt för information i sjukförsäkran och läkarintyg.

Till sidans topp

Sjuk en längre tid

Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs för att den anställda ska kunna komma tillbaka till arbetet. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vad som händer om den anställda är sjuk en längre tid.

Sjuk medarbetare från dag 91 på Försäkringskassans webbplats

Räkna ut din kostnad för sjukfrånvaro

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du själv ska kunna räkna ut vad sjukfrånvaron på din arbetsplats kostar. Beräkna dina kostnader för sjukfrånvaro (Försäkringskassan).

Till sidans topp

Om den anställda inte kan återvända

Det kan hända att den anställda inte kan komma tillbaka till arbetsplatsen på grund av sin sjukdom, trots rehabiliteringsinsatser och omplaceringsförsök. Om du som arbetsgivare vill att den anställda ska lämna sin anställning, efter att hen fått rätt till hel sjukersättning utan tidsbegränsning, ska du skriftligen ge den anställda besked om detta så snart du har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

Till sidans topp

Försäkringskassan har mer information

Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om sjukskrivning.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Mer om anställda och sjukdom

Rehabilitering

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen.

Undvik sjukskrivningar

Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt kan du minska sjukfrånvaron.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp