När en anställd blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

De fjorton första dagarna ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras.

Kom-i-håg vid sjukfrånvaro

Dag 114
Den anställda sjukanmäler sig till dig som arbetsgivare. Du betalar sjuklön till den anställda de första fjorton dagarna om du bedömer att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Karensavdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som den anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Dag 8
Den anställda måste lämna ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön.

Dag 14
Sjuklöneperiodens sista dag.

Dag 15
Du anmäler till Försäkringskassan om den anställda fortsätter vara sjuk.

Anmäl sjukskrivning (Försäkringskassan)

Till sidans topp

Läkarintyg efter sju dagar

Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du bedömer arbetsförmåga under sjuklöneperioden och hur det fungerar när en anställd blir sjuk.

Sjuk medarbetare dag 1-90 på Försäkringskassans webbplats

Till sidans topp

Sjukförsäkran

När arbetstagaren kommer tillbaka till arbetet ska hen alltid lämna en skriftlig sjukförsäkran. Sjukförsäkran är ditt underlag för beräkning av sjuklön. I försäkran ska det stå att arbetstagaren har varit sjuk och i vilken omfattning.

Till sidans topp

Återinsjuknande i samma sjuklöneperiod

Om din anställda återgår i arbete men blir sjuk inom fem kalenderdagar behöver du veta om det gjordes ett helt karensavdrag förra gången din anställda var sjuk. Om ett helt karensavdrag gjordes ska du inte göra ett nytt. Men om det inte gjordes ett helt karensavdrag ska du fortsätta göra avdrag på sjuklönen till dess att ett helt avdrag har gjorts.

Det här gäller bara om din anställda insjuknar igen inom fem kalenderdagar. Om det gått längre än fem kalenderdagar börjar istället en ny sjuklöneperiod och du ska göra ett nytt karensavdrag.

Till sidans topp

Sjuk längre än 14 dagar

När en anställd har varit sjuk i mer än 14 dagar ska du inte längre betala sjuklön. Från och med den 15:e sjukdagen kan den anställda i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om din anställda förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete.

Ta fram en plan med hjälp av Försäkringskassans guide

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla sjukskrivning som pågår längre än 14 kalenderdagar till Försäkringskassan. Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan.

Till sidans topp

Tänk på tystnadsplikten

Det råder tystnadsplikt för information i sjukförsäkran och läkarintyg.

Till sidans topp

Sjuk en längre tid

Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs för att den anställda ska kunna komma tillbaka till arbetet. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vad som händer om den anställda är sjuk en längre tid.

Sjuk medarbetare från dag 91 på Försäkringskassans webbplats

Räkna ut din kostnad för sjukfrånvaro

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du själv ska kunna räkna ut vad sjukfrånvaron på din arbetsplats kostar. Beräkna dina kostnader för sjukfrånvaro (Försäkringskassan).

Till sidans topp

Om den anställda inte kan återvända

Det kan hända att den anställda inte kan komma tillbaka till arbetsplatsen på grund av sin sjukdom, trots rehabiliteringsinsatser och omplaceringsförsök. Om du som arbetsgivare vill att den anställda ska lämna sin anställning, efter att hen fått rätt till hel sjukersättning utan tidsbegränsning, ska du skriftligen ge den anställda besked om detta så snart du har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

Till sidans topp

Försäkringskassan har mer information

Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om sjukskrivning.

Mer om anställda och sjukdom

Rehabilitering

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen.

Undvik sjukskrivningar

Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt kan du minska sjukfrånvaron.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp