När en anställd blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om vad som gäller om din anställda blir sjuk och vilket ansvar ni båda har. Läs också om hur du kan minska och förebygga sjukskrivningar.

Betala ut sjuklön

Om din anställda blir sjuk och du bedömer att hen inte kan arbeta ska du betala sjuklön under de första fjorton dagarna. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Om din anställda är borta mer än 14 dagar är det dags att anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan.

Checklista vid sjukfrånvaro

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering

Om en anställd är borta länge från jobbet på grund av sjukdom, kan det behövas rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa hen tillbaka till arbetet. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs. Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer på sidan Rehabilitering

Minska sjukfrånvaro

När du bryr dig om dina anställdas hälsa och aktivt förebygger orsaker till sjukdom, till exempel stress, får du en friskare, trevligare och mer effektiv arbetsplats. Du kan till ta hjälp av företagshälsovård för att se vad som kan göras på din arbetsplats, och ge dina anställda friskvårdsmöjligheter.

Läs mer på sidan Minska sjukfrånvaron

Bidrag från Försäkringskassan för att förebygga sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 10 000 kronor per insats.

Läs och ansök om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp