När en anställd blir sjuk

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om vad som gäller om din anställda blir sjuk och vilket ansvar ni båda har. Läs också om hur du kan minska och förebygga sjukskrivningar.

Betala ut sjuklön

Om din anställda blir sjuk och du bedömer att hen inte kan arbeta ska du betala sjuklön under de första fjorton dagarna. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Om din anställda är borta mer än 14 dagar är det dags att anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan.

Checklista vid sjukfrånvaro

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering

Om en anställd är borta länge från jobbet på grund av sjukdom, kan det behövas rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa hen tillbaka till arbetet. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs. Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer på sidan Rehabilitering

Minska sjukfrånvaro

När du bryr dig om dina anställdas hälsa och aktivt förebygger orsaker till sjukdom, till exempel stress, får du en friskare, trevligare och mer effektiv arbetsplats. Du kan till ta hjälp av företagshälsovård för att se vad som kan göras på din arbetsplats, och ge dina anställda friskvårdsmöjligheter.

Läs mer på sidan Minska sjukfrånvaron

Bidrag från Försäkringskassan för att förebygga sjukskrivningar

Som arbetsgivare kan du får bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta för en medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Du kan få bidraget när du köper rehabiliteringsinsatsen från en företagshälsovård eller annan aktör. Du betalar själv halva insatsen medan andra halvan täcks av bidraget. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd.

Läs och ansök om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd – Försäkringskassan

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp