Sjukskrivning

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om vad som gäller om din anställda blir sjuk och vilket ansvar ni båda har. Läs också om hur du kan minska och förebygga sjukskrivningar.

Betala ut sjuklön

Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Då ska du inte betala någon sjuklön. Från kalenderdag 2 till 14 ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda om du bedömer att arbetstagarens sjukdom gör att hen inte kan arbeta..

Om din anställda är borta mer än 14 dagar är det dags att anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan.

Checklista vid sjukfrånvaro

Till sidans topp

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering

Om en anställd är borta länge från jobbet på grund av sjukdom, kan det behövas rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa hen tillbaka till arbetet. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs. Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer på sidan Rehabilitering

Till sidans topp

Minska sjukfrånvaro

När du bryr dig om dina anställdas hälsa och aktivt förebygger orsaker till sjukdom, till exempel stress, får du en friskare, trevligare och mer effektiv arbetsplats. Du kan till ta hjälp av företagshälsovård för att se vad som kan göras på din arbetsplats, och ge dina anställda friskvårdsmöjligheter.

Läs mer på sidan Minska sjukfrånvaron

Bidrag från Försäkringskassan för att förebygga sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

Läs mer och ansök om arbetsplatsnära stö på Försäkringskassans webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp