Provanställning och praktik

Att anställa någon på prov eller att ta in en praktikant kan vara ett bra sätt att pröva sig fram när du vill ta in en ny person i ditt företag.

Sidan blev senast uppdaterad:

Provanställning

Det är tillåtet att anställa en person på prov. Många företag har det som en rutin att alltid inleda en anställningsrelation med en provanställning. Syftet med provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är slut. Prövotiden får enligt lag vara högst sex månader om inte arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal som innebär kortare eller längre provanställningsavtal.

Det måste dock finnas ett prövobehov, det vill säga ett behov av att prova om den anställda är lämplig för tjänsten. Det kan antingen vara för att se om hen passar i företaget eller klarar av att utföra vissa uppgifter. Man kan till exempel inte ha varit vikarie först och därefter bli provanställd. I detta fall finns inget prövobehov.

Till sidans topp

Anställningsavtal

Du måste redan från början göra klart för den anställda att anställningen är en provanställning och vad det betyder. Upprätta helst ett skriftligt avtal som både du och den anställda undertecknar. Läs mer om anställningsavtal.

Utvärdera personen under provanställningen
Provanställning är ett bra sätt att lära känna personen och se hur hen klarar av arbetet och fungerar socialt på företaget. Skulle det visa sig att det inte fungerar så är det bättre både för den anställda och för dig som arbetsgivare att personen får sluta sin anställning under provanställningen, istället för att säga upp personen när hen blivit fast anställd. Ta dig därför tid att utvärdera personen ordentligt under provanställningen.

Till sidans topp

Uppsägningstid vid provanställning

Det finns ingen uppsägningstid för provanställda arbetstagare. Istället gäller att de har rätt till underrättelse om att provanställningen kommer att upphöra 14 dagar i förväg.

Till sidans topp

Praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen

Du kan ta emot en arbetssökande som praktikant på din arbetsplats. Praktiken ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete genom att hen får arbetslivserfarenhet. Du måste kunna erbjuda din praktikant en handledare under hela praktiken och skriva ett intyg när praktiken är slut.

En arbetssökande måste ha fått beslut om aktivitetsstöd för att få en praktikplats genom Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstödet betalas ut av Försäkringskassan och du betalar inte lön till praktikanten. Det finns olika typer av praktikplatser.

Till sidans topp

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att den arbetssökande är på en arbetsplats för att få yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeslivserfarenhet. Hen måste vara arbetslös, eller riskera att bli arbetslös, och vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Arbetspraktiken kan pågå i upp till sex månader.

Till sidans topp

Prova-på-plats

En prova-på-plats hjälper personer att tidigt få kontakt med det svenska arbetslivet om de saknar eller har liten erfarenhet av det. Prova-på-platsen ska vara inom områden som överensstämmer med den arbetssökandes önskemål. Den arbetssökande kan få en prova-på-plats i upp till tre månader.

Till sidans topp

Yrkeskompetensbedömning

Yrkeskompetensbedömning är till för att arbetssökande ska få visa upp sina kunskaper och få dessa bedömda om de saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Yrkeskompetens-bedömningen kan pågå mellan en dag och tre veckor.

Till sidans topp

Praktisk kompetensutveckling

Praktisk kompetensutveckling ska hjälpa arbetssökande med yrkeserfarenhet att behålla kontakten med arbetslivet inom de områden som stämmer med deras erfarenhet och utbildning. Praktisk kompetensutveckling kan pågå i upp till tre månader, vanligtvis på heltid. Det bör finnas ett rekryteringsbehov på kort eller lång sikt inom det yrkesområde som är aktuellt för praktikanten.

Intresserad av att ta emot en praktikant? Läs mer och anmäl intresse hos Arbetsförmedlingen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.