Arbetstider och arbetstidslagen

Sidan blev senast uppdaterad:

Du måste informera den anställda om längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Arbetstidslagen har regler för hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pausar man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetsgivaren ska för varje arbetstagare föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. 

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila), där tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ska ingå. 

I princip är det ett nattarbetsförbud, men lagen medger att nattarbete utförs om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Exempel på undantag är vissa arbeten inom processindustrier, sjukvård, kollektivtrafik, taxitrafik och restaurangbranschen. I övrigt krävs dispens från Arbetsmiljöverket.

Särskilda arbetstidsregler finns i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga om hur de som är yngre än 18 år får arbeta. 

Arbetstidslagen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet ersätter då antingen hela lagen eller vissa delar av den.

Mer om att anställa

Minderåriga

Den som är under 18 år är minderårig. Minderåriga omfattas av arbetstidslagens bestämmelser, men det finns också särskilda bestämmelser att ta hänsyn till.

Arbetsmiljöansvar

Tänk på att arbetstidsreglerna också är en del i ditt arbetsmiljöansvar.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp