Arbetstider

Sidan blev senast uppdaterad:

Du måste informera den anställda om längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Arbetstidslagen har regler för hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pausar man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetsgivaren ska för varje arbetstagare föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Däremot saknas regler om när under ett dygn arbetstiden kan förläggas.

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet ersätter då antingen hela lagen eller vissa delar av den. Du kan söka efter kollektivavtal som gäller din bransch hos Medlingsinstitutet

Särskilda arbetstidsregler finns i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga om hur de som är yngre än 18 år får arbeta.

Läs mer om arbetstidslagen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Mer om att anställa

Minderåriga

Den som är under 18 år är minderårig. Minderåriga omfattas av arbetstidslagens bestämmelser, men det finns också särskilda bestämmelser att ta hänsyn till.

Arbetsmiljöansvar

Tänk på att arbetstidsreglerna också är en del i ditt arbetsmiljöansvar.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp