Anställa med stöd

Sidan blev senast uppdaterad:

När du anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Har du ett enmansföretag kan du få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter från Skatteverket för den första personen som du anställer. Hos Försäkringskassan kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader.

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens och fler personer får arbete. Det kan till exempel vara en person som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge, eller en ung person som behöver få möjlighet att komma in i arbetslivet Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen som kompenserar en del av lönekostnaden.

Anställa med stöd hos Arbetsförmedlingen

Nystartsjobb

Du som vill anställa en person som varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften.

Nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Introduktionsjobb

Du har möjlighet att få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för Introduktionsjobb och du kan få ersättning med upp till 80 procent av lönekostnaden.

Introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Lönebidrag

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.

Lönebidrag hos Arbetsförmedlingen

Yrkesintroduktionsanställning

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös, och samtidigt erbjuder hen handledning eller utbildning. Det kan på sikt tillföra din verksamhet värdefull kompetens.

Yrkesintroduktionanställning hos Arbetsförmedlingen

Arbetspraktik

Stödet för arbetspraktik kan hjälpa unga att komma in i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada. Du betalar inga arbetsgivarkostnader för den som gör arbetspraktik.

Om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd). Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

Läs mer om Växa-stödet

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Alla arbetsgivare har ett grundskydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Du behöver inte ansöka om ersättningen. Fyll i dina sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen som du lämnar in till Skatteverket. Skatteverket skickar uppgifterna vidare till Försäkringskassan som beräknar vilken ersättning du kan få. Skatteverket betalar sedan ut det beloppet till ditt skattekonto. 

Om din medarbetare ofta är sjuk finns ett särskilt högriskskydd. Särskilt högriskskydd är något som din medarbetare ansöker själv om hos Försäkringskassan. När din medarbetare fått beslutet innebär det att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan dessutom slippa karensavdrag.

Om din medarbetare behöver anpassningar eller arbetshjälpmedel kan du få bidrag för det. Om medarbetaren har jobbat hos dig i mer än 12 månader, kan Försäkringskassan betala ut bidraget. Om din medarbetare är nyanställd ansöker du om bidrag hos Arbetsförmedlingen.

Du kan beräkna dina sjuklönekostnader och se om du har rätt att få ersättning hos Försäkringskassan.

Beräkna dina kostnader hos Försäkringskassan

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp