Anställa med stöd

Sidan blev senast uppdaterad:

När du anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Har du ett enmansföretag kan du få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter från Skatteverket för den första personen som du anställer.

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens och fler personer får arbete. Det kan till exempel vara en person som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge, eller en ung person som behöver få möjlighet att komma in i arbetslivet Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen som kompenserar en del av lönekostnaden.

Läs mer om att anställa med stöd på Arbetsförmedlingens webbplats

Till sidans topp

Nystartsjobb

Du som vill anställa en person som varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften.
Läs mer om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Introduktionsjobb

Du har möjlighet att få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för Introduktionsjobb och du kan få ersättning med upp till 80 procent av lönekostnaden.
Läs mer om introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Lönebidrag

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.
Läs mer om lönebidrag hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Yrkesintroduktionsanställning

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös, och samtidigt erbjuder hen handledning eller utbildning. Det kan på sikt tillföra din verksamhet värdefull kompetens.
Läs mer om yrkesintroduktionanställning hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Arbetspraktik

Stödet för arbetspraktik kan hjälpa unga att komma in i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada. Du betalar inga arbetsgivarkostnader för den som gör arbetspraktik.
Läs mer om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd). Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.
Läs mer om växa-stödet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp