Anställa med stöd

När du anställer en person som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen. Det kan till exempel vara en person som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge, eller en ung person som behöver få möjlighet att komma in i arbetslivet. Ersättningen kompenserar för delar av lönekostnaden.

Sidan blev senast uppdaterad:

Se webbseminarium om att rekrytera och att anställa med anställningsstöd, med Robert Flognfeldt från Arbetsförmedlingen och Claudia Engmer från rekryteringsföretaget TNG.

 

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens och fler personer får arbete. De flesta företag har möjlighet att rekrytera kompetens med stöd från Arbetsförmedlingen.

Läs mer om att anställa med stöd på Arbetsförmedlingens webbplats

Till sidans topp

Nystartsjobb

Du som vill anställa en person som har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige kan ansöka om stöd för nystartsjobb. Då har du möjlighet att få stöd som täcker arbetsgivaravgiften du betalar för den anställda.

Läs mer om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Instegsjobb

När du anställer en person som är nyanländ i Sverige kan du ansöka om stöd för instegsjobb. Då har du möjlighet att få ekonomiskt stöd för den anställdas lön, i vissa fall upp till 80 procent av lönen.

Läs mer om instegsjobb hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Lönebidrag

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Då kan du få ersättning för en del av lönen under en period och kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.

Läs mer om lönebidrag hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Yrkesintroduktion

Om du anställer en person utan arbetslivserfarenhet kan du få en del av lönen i ersättning. Det kompenserar dig för att du ger den anställda praktisk erfarenhet och utbildning inom ett yrke, vilket på sikt kan det förse din verksamhet med värdefull kompetens.

Läs mer om yrkesintroduktion hos Arbetsförmedlingen

Till sidans topp

Arbetspraktik

Stödet för arbetspraktik kan hjälpa unga att komma in i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada. Du betalar inga arbetsgivarkostnader för den som gör arbetspraktik.

Läs mer om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.