Förskottssemester

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns inga regler som säger att anställda har rätt till förskottssemester, utan det är upp till varje arbetsgivare och anställd att avtala om. Om ni avtalat om förskottssemester (det vill säga betald semester redan under det första intjänandeåret) kan den anställda i vissa fall bli återbetalningsskyldig när hen slutar sin anställning.

Du som arbetsgivare kan ha rätt att kvitta förskottssemester mot den semesterersättning som den anställda har rätt till när hen slutar arbeta.

Du har dock inte rätt att kvitta förskottssemester som den anställda tagit ut tidigare än fem år från det att anställningen avslutas.

Du har inte heller rätt att göra någon kvittning om anställningen upphör inom femårsperioden på grund av

  • sjukdom hos den anställda (oavsett om det har samband med jobbet att göra eller inte)
  • uppsägning från arbetsgivarens sida (till exempel vid arbetsbrist)
  • att den anställda slutar på grund av att arbetsgivaren inte skött sina åtaganden.

För att få kvitta mot slutlönen (lön utöver semesterersättningen) krävs att du i förväg har ett avtal med den anställda om detta. Den anställda kan dock när som helst återkalla sitt godkännande till kvittningen. Om den anställda gör det, har du ingen rätt att kvitta förskottssemestern mot slutlönen.

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan det finnas andra regler kring förskottssemester.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp