Föräldraledighet och VAB

Föräldrar har rätt till föräldraledighet när ett barn föds eller adopteras. Vill en anställd ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB).

Sidan blev senast uppdaterad:

Föräldraledighet
Nyblivna föräldrar har rätt att vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Detta gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Rätten att vara föräldraledig finns från och med den anställdas första dag på arbetsplatsen.

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) eller föräldralön.

För ett barn får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. Dagarna kan tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet är åtta år eller senast avslutat första skolåret. Barn födda 2014 och senare kan dagar tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet fyller tolv år eller avslutat femte skolåret.

Den som är nybliven pappa eller är andra förälder till barnet har dessutom rätt att vara ledig i tio dagar med tillfällig föräldrapenning när ett barn föds eller adopteras.

Föräldrar med gemensam vårdnad har rätt till hälften var av de 480 dagarna. Det går att avstå dagar till varandra, men 90 av dagarna är reserverade för var och en av föräldrarna och kan inte avstås till den andre föräldern. Föräldrar har även rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid. Rätten gäller fram till att barnet har fyllt åtta år eller senast avslutat första skolåret.

Läs mer om föräldraförsäkring på AFA-försäkrings webbplats

Till sidans topp

Tillfällig föräldrapenning

Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB).

Rätt till tillfällig föräldrapenning gäller fram till att barnet har fyllt 12 år. För barn mellan 12 och 16 år kan föräldrar i vissa fall ha rätt till tillfällig föräldrapenning.

Till sidans topp

Graviditetspenning

En anställd som har fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan få graviditetspenning om hon inte kan omplaceras och få andra, mindre krävande arbetsuppgifter under graviditeten. En blivande mamma har rätt att vara ledig under tiden hon får graviditetspenning från Försäkringskassan. En anställd kan även ha rätt till graviditetspenning om hon inte får fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön.

Till sidans topp

Mer information

Mer information om föräldraledighet hittar du på Försäkringskassans webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.