Beräkna semesterlön

Semesterlön är den ersättning som du som företagare betalar ut till din anställda när hen har semester. Semesterersättning betalas ut när en anställd avslutar sin anställning och vid kortare anställningar. Villkoren för semester och eventuell förskottssemester ska framgå av anställningsavtalet.

Sidan blev senast uppdaterad:

Särskilda regler i kollektivavtal

Om ni omfattas av ett kollektivavtal eller hängavtal kan det finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön. Kontrollera därför alltid vad som gäller i just ditt avtal. Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna de anställdas semesterlön.

Till sidans topp

Så räknar du ut semesterlön

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Det finns två sätt att beräkna semesterlönen – sammalöneregeln eller procentregeln.

Till sidans topp

Anställda med fast lön – sammalöneregeln

Om den anställda har en fast lön beräknad per månad eller vecka får du använda sammalöneregeln för att räkna ut semesterlönen.

Enligt sammalöneregeln är semesterlönen den aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg (skift- eller jourtillägg m.m.) samt ett semestertillägg.

Till sidans topp

Semestertillägg

Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön. För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen. Anledningen till att semestertillägget beräknas med olika procentsatser är att det ska ge så lika semestertillägg som möjligt, oavsett om den anställda blir betald per vecka eller per månad.

Räkneexempel sammalöneregeln

Månadslön 20 000 kr
Semestertillägg 20 000 x 0,43 % = 86 kr/dag utöver ordinarie månadslön

Veckolön 4 725 kr
Semestertillägg 4 725 x 1,82 % = 86 kr/dag utöver ordinarie månadslön

Till sidans topp

Provision

Har den anställda rörliga lönedelar, till exempel provision, är semesterlönen för dessa lönedelar 12 procent av den anställdas sammanlagda rörliga lön under semesteråret (vid 25 dagars semester). De rörliga lönedelarna får uppgå till 1/10 av den totala lönen, om de utgör en större del av lönen ska du använda dig av procentregeln istället.

Sammalöneregeln får inte användas när en anställd har mer komplicerade frånvaromönster, ändrad sysselsättningsgrad eller frånvaro som inte är semesterlönegrundande.

Till sidans topp

Timanställda – procentregeln

Procentregeln ska användas för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön, men kan användas för alla anställda. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25.

Till årslönen räknas inte

  • semesterlön
  • vissa fall av permitteringslön
  • ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

Till sidans topp

Fler än 25 dagar semester

Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på en semesterrätt på 25 dagar.

Om den anställda har rätt till fler än 25 dagars semester, måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 % (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.

Till sidans topp

Räkneexempel procentregeln

25 dagars semester

En anställd har 25 dagars semester och har 220 000 kr i semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret. Varje semesterdag är värd (220 000 x 12 %) /25 =
1 056 kr.

30 dagars semester

En annan anställd har 30 dagars semester och har 220 000 kr i semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret. Varje semesterdag är värd (220 000 x 14,4 %) / 30 = 1056 kr.

30 dagar är 5 dagar mer än 25 dagar som de 12 % grundar sig på. 5 (dagar) x 0,48 % = 2,4 %

12 % (för 25 dagar semester) + 2,4 % (för 5 extra dagar semester) = 14,4 %.

Den som avslutar sin anställning har rätt till semesterersättning för:

  • intjänad semester under innevarande år
  • återstående semester för innevarande år
  • sparad semester från tidigare år.

För intjänad semester och återstående semester för innevarande år räknar du ut semesterersättningen på samma sätt som du beräknar semesterlönen.

Till sidans topp

Vid kortvarig anställning

Vid en anställning som pågår i högst tre månader kan ni avtala bort rätten till semesterledighet. Den anställda har däremot rätt till semesterersättning.

Semesterersättning får inte ingå i lönen utan ska betalas ut så snart som möjligt eller senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Till sidans topp

Förskottssemester

Om den anställda får ta ut betalda semesterdagar redan under det första intjänandeåret räknas det som förskottssemester.

Det finns särskilda regler för hur du räknar av förskottssemestern om den anställda skulle avsluta sin anställning innan hen har tjänat in de utbetalda dagarna.

Du får bara kvitta mot slutlön om ni i förväg har avtalat om det. Den anställda kan dock när som helst ta tillbaka sitt samtycke till detta.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.