Arbetsgivarorganisationer

Sidan blev senast uppdaterad:

Genom arbetsgivarorganisationer kan du som arbetsgivare få stöd och hjälp i olika frågor som rör arbetsmarknaden.

En arbetsgivarorganisation är arbetsgivarnas motsvarighet till facket. Syftet med arbetsgivarorganisationer är att arbetsgivarna går samman och organiserar sig för att möta de krav som fackförbunden har.

Till sidans topp

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är Sveriges största arbetsgivarorganisation för privata arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har 50 medlemsorganisationer som i sin tur representerar 60 000 medlemsföretag. Organisationen arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning. Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor som är av gemensamt intresse för alla företag.

Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. Branschförbunden ansvarar för avtal, service och frågor som rör enskilda företag och branscher. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Gå till Svenskt Näringslivs webbplats

Svenskt Näringslivs lista över medlemsorganisationer

Till sidans topp

Andra arbetsgivarorganisationer

Det finns också flera mindre arbetsgivarorganisationer som förhandlar kollektivavtal för sina medlemmar.

Läs mer om arbetsgivarorganisationer på Medlingsinstitutets webbplats

Till sidans topp

Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn förhandlar Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket fram avtal som sedan anpassas till de olika verksamheterna.

Gå till webbplatsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Gå till Arbetsgivarverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp