Avveckla en samfällighetsförening

Sidan blev senast uppdaterad:

Att upplösa eller avveckla en samfällighetsförening.

Avveckla eller upplösa en samfällighetsförening: 

  • När den eller de samfälligheter som föreningen förvaltar upphör att bestå. 
  • Om medlemmarna är ense om detta och om Länsstyrelsen medger att föreningen upplöses. 
  • Om Lantmäteriet i samband med omprövningsförrättning förordnar att samfällighetsföreningen ska upplösas.    

Upplösningen kan inte genomföras förrän föreningen betalat alla sina skulder eller satt ner pengar för att betala skulderna hos Länsstyrelsen. När samfällighetsföreningen upplösts ska föreningens styrelse se till att detta anmäls för registrering hos Lantmäteriet. 

Registrera upplösningen i Samfällighetsregistret hos Lantmäteriet

Att sätta ner pengar hos Länsstyrelsen

Frågor och svar om samfällighetsföreningar 

Svar på de vanligaste frågorna om samfällighetsföreningar

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp