Säga upp personal

Sidan blev senast uppdaterad:

Att säga upp personal när verksamheten avvecklas kan vara komplicerat. Om du inte kan komma överens med de anställda är det bra att anlita en expert på anställningsfrågor.

Regler om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och begränsar arbetsgivarens frihet att säga upp personal.

De flesta kollektivavtal innehåller också regler om uppsägning och avskedande. Glöm därför inte att titta i ditt kollektivavtal eller eventuellt hängavtal för att se vad som gäller i ditt företag.

Gå till lagen om anställningsskydd, LAS

Frivillig överenskommelse

Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan träffas när som helst. Vid frivilliga överenskommelser gäller reglerna i avtalslagen.

Om en anställd känt sig tvingad att ingå en överenskommelse om att anställningen ska avslutas har hen möjlighet att få avtalet ogiltigförklarat eller jämkat med hjälp av avtalslagen. Som arbetsgivare bör du därför vara säker på att avtalet inte i efterhand kan angripas utifrån sådana utgångspunkter.

Om ni gör en frivillig överenskommelse efter att en tvist uppstått om anställningens giltighet, kallas det förlikning.

Ta hjälp av experter

Vid avskedande, uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist bör du söka hjälp av en arbetsgivarorganisation eller en arbetsrättsjurist. Detta gäller särskilt för de fall där förhandlingar med en facklig organisation inte leder till någon lösning, det vill säga där en tvist är förestående.

De viktigaste påföljderna inom arbetsrätt är ogiltighet och skadestånd. Om du bryter mot någon av bestämmelserna kan du alltså bli tvungen att betala skadestånd till den anställde. Uppsägningen eller avskedandet kan också bli ogiltigförklarat. Försök att komma överens på frivillig väg i första hand.

Mer om att säga upp personal

Uppsägning

Här hittar du information om olika sätt att avsluta en anställning och regler kring det praktiska, exempelvis uppsägningstid, uppsägningsbesked och betyg.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp