Sälja inkråm

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid försäljning av inkråm ingår hela eller delar av själva rörelsen, men inte företagsnamn och organisationsnummer. I den här avdelningen går vi igenom det viktigaste att tänka på vid en försäljning.

Ett ägarskifte innehåller flera olika faser. Om du startar planeringen i tid så får du makten över processen. I den här avdelningen går vi igenom de viktigaste aspekterna av ett ägarskifte.

Motiv: gå igenom varför och hur stor del av företaget du vill sälja.

Köpare: definiera vilka typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras.

Rådgivare: anlita kvalificerade rådgivare som kan göra objektiva bedömningar.

Struktur: se över företagets organisation och rutiner, så att det inte står och faller med dig. Ett välskött företag blir också mer attraktivt för köpare. 

Framtid: tänk igenom din roll efter försäljningen, kontrollera de skattemässiga konsekvenserna och se till att säkra medel att leva på när du gått i pension.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp