Avregistrera handels- eller kommanditbolag vid likvidation

Sidan blev senast uppdaterad:

När du avslutar din verksamhet måste du göra vissa avregistreringar. Dessa gör du enklast via våra e-tjänster. Du ska bland annat avregistrera företaget och begära att godkännandet för F-skatt återkallas.

Om verksamheten redan upphört

Handelsbolag och kommanditbolag där verksamheten har upphört och som saknar tillgångar och skulder kan avregistreras direkt i vår e-tjänst. Anmälan om avregistrering kostar ingenting.

Om verksamheten ska avslutas

Ett handels- eller kommanditbolag avvecklas alltid genom likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva. Det behöver inte vara något särskilt formbundet förfarande, men likvidationen ska avslutas med ett skriftligt skifte. Du behöver inte anmäla likvidationen till Bolagsverket, men om du vill anmäla den tar Bolagsverket ut en avgift för det.

Efter avslutad likvidation ska företaget avregistreras. Anmälan om avregistrering måste vara underskriven av alla bolagsmän. Om bolagets adress sägs upp, anmäler du en c/o-adress till en firmatecknare eller annan företrädare när du avregistrerar. Du behöver inte anmäla likvidationen till Bolagsverket, men om du vill anmäla den tar Bolagsverket ut en avgift för det.

Avregistrera skatter

När du avregistrerar ditt bolag hos Bolagsverket medför det även att bolaget blir avregistrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. Oftast ska bolaget redan före eller under pågående likvidation avregistreras för F-skatt, moms och som arbetsgivare.

Återkalla F-skatt

När ditt bolag inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att bolagets godkännande för F-skatt återkallas.

Avsluta arbetsgivarregistrering

När bolaget inte längre betalar ut någon ersättning för utfört arbete ska bolaget avregistreras som arbetsgivare.

Bolaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering i arbetsgivardeklarationen.

Om bolaget inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, och ska man nolldeklarera på blankett ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Avsluta momsregistrering

När bolagets momspliktiga verksamhet upphör ska bolaget avregistreras för moms. Bolaget ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Använder bolaget sig av bokslutsmetoden ska redovisning av moms på fordringar och skulder göras i sista skattedeklarationen.

Finns det inget att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Ändra adressen

Skatteverket behöver ha kontakt med bolaget även efter avregistreringen. Då är det viktigt att Skatteverket har rätt adress för att kunna skicka ut skattedeklarationer, inkomstdeklaration och skattekontoutdrag. Har du sagt upp bolagets adress kan det behövas en c/o-adress till en firmatecknare eller annan företrädare.

Du ska anmäla adressändringen när du avregistrerar bolaget i Skatteverkets e-tjänst.

Har bolaget en särskild skatteadress eller besöksadress registrerad hos Skatteverket ska den avregistreras när bolaget upphört.

Avanmäla kontrollenhet och kassaregister

När du avregistrerar ditt företag ska du även avanmäla ditt kassaregister. Det gör du i e-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats.

E-tjänsten Kassaregister hos Skatteverket

Avregistrera ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras.

Avregistrera ombud via e-tjänst hos Skatteverket

Ändra och avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera bolaget, återkalla F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.

Skatteverkets blankett SKV 4639

Avveckla handelsbolag via blankett hos Bolagsverket

Avveckling av handelsbolag på Skatteverkets webbplats

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp