Likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Likvidation innebär att handels- eller kommanditbolaget avslutar sin verksamhet och säljer sina tillgångar för att betala sina skulder.

Likvidationen innebär att handels- eller kommanditbolaget avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), avsätta medel för att betala skulderna och dela ut eventuellt överskott.

Handelsbolaget är upplöst när delägarna har undertecknat ett avtal om skifte av bolagets förmögenhet. Skiftet måste vara skriftligt för att vara giltigt.

Rätten till företagets namn upphör när bolaget upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt som exempelvis genom ett särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.

Har du frågor om att lägga ner bolaget?

Kontakta Bolagsverket på telefonnummer 0771-670 670.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp