Konkurs av handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du information om vad du behöver tänka på när du ska begära bolaget i konkurs, så kallad egen ansökan.

Om bolaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, ska bolaget försättas i konkurs. Bolagsmännen i ett handelsbolag eller komplementärer i ett kommanditbolag kan ansöka till tingsrätten om att bolaget ska försättas i konkurs.

Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget har. Bolaget som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra kallas borgenär.

Tingsrätten beslutar om konkurs

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas direkt.

När tingsrätten har beslutat att bolaget har trätt i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för handelsbolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Solidariskt betalningsansvar

Om handelsbolaget blir försatt i konkurs blir du som bolagsman i ett handelsbolag (och komplementär i ett kommanditbolag) personligt och solidariskt ansvarig för bolagets skulder, trots att själva bolaget har upplösts. Det betyder att fordringsägare som inte fått fullt betalt efter konkursen kan kräva ersättning av dig personligen. Om du har fått betala även andra bolagsmäns (eller komplementärers) del av skulderna får du själv se till att de övriga bolagsmännen betalar sin del av skulden till dig.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp