Anmäl ändring vid generationsskifte av handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du överlåter din andel i handelsbolaget, eller om en bolagsman avlider, ska detta anmälas till Bolagsverket.

När en bolagsman har avlidit ska detta anmälas till Bolagsverket. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under anmälan om att avanmäla den avlidne bolagsmannen, eller för att registrera dödsboet som bolagsman.

Bouppteckning som visar vilka dödsbodelägarna är behöver inte skickas in. Om boutredningsman är tillsatt kan hen underteckna anmälan för dödsboets räkning, tingsrättens förordnande av denne ska skickas med. Den nya bolagsmannen måste anmälas till Bolagsverket.

Ändra bolagsmän

Du måste avanmäla dig som bolagsman och den nya bolagsmannen ska anmälas.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället ändra bolagsmän via pappersblankett.
Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 911)

Ändra adress

Om bolaget har anmält en särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket kan du behöva avregistrera eller ändra den när du ska överlåta andel.

Särskild skatteadress

Skatteverket ser över utformningen av utskick till särskild skatteadress. Medan översynen pågår får du fortfarande skattekontoutdrag till adressen men du behöver höra av dig till Skatteverket om du även vill ha dina momsdeklarationer. Arbetsgivardeklarationer skickas inte längre ut överhuvudtaget. 

Ändra adress via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället ändra adress via pappersblankett.
Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp