Anmäl ändring

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du överlåter din andel i handelsbolaget, eller om en bolagsman avlider, ska detta anmälas till Bolagsverket.

När en bolagsman har avlidit ska detta anmälas till Bolagsverket. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under anmälan om att avanmäla den avlidne bolagsmannen, eller för att registrera dödsboet som bolagsman.

Bouppteckning som visar vilka dödsbodelägarna är behöver inte skickas in. Om boutredningsman är tillsatt kan hen underteckna anmälan för dödsboets räkning, tingsrättens förordnande av denne ska skickas med. Den nya bolagsmannen måste anmälas till Bolagsverket.

Till sidans topp

Ändra bolagsmän

Du måste avanmäla dig som handelsbolagsman och den nya bolagsmannen ska anmälas. Det kostar 300 kr att ändra bolagsman via e-tjänsten.

Ändra bolagsmän via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället ändra bolagsmän via pappersblankett. Det kostar 600 kr att ändra via blankett.
Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 911)

Till sidans topp

Ändra adress

Om bolaget har anmält en särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket kan du behöva avregistrera eller ändra den när du ska överlåta andel.

Ändra adress via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället ändra adress via pappersblankett.
Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp