Generationsskifte av handelsbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du information om vad du behöver tänka på när din andel övergår till ny ägare genom gåva, arv eller testamente.

Det kallas benefik överlåtelse när din andel övergår till ny ägare genom gåva, arv eller testamente. Informationen gäller dig som till exempel är gåvogivare eller dödsbodelägare.

Speciellt vid gåva

Överlåtelsen är en gåva om

 • du ger bort din andel utan att få något i stället
 • det finns en gåvoavsikt
 • det är frivilligt,
 • gåvan har överlämnats.

Speciellt vid arv och testamente

Om en delägare i ett bolag avlider ska bolaget normalt likvideras. Läs mer under Likvidation.

Bolaget behöver inte likvideras om

 • delägarna har bestämt i bolagsavtalet att en arvinge ska bli delägare.
 • övriga delägare och arvingen kommer överens om att arvingen ska bli delägare.

Som dödsbodelägare ansvarar du för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter ända fram tills dödsboet är skiftat. Dödsboet är skiftat när man delat upp tillgångarna mellan delägarna. Är du ensam delägare är dödsboet skiftat när Skatteverket har registrerat bouppteckningen.

Generationsskiftet innebär många utmaningar

 • Involvera hela familjen i ägarskiftet så att alla får säga sin mening.
 • Den som ska ta över ledningen behöver en lämplig utbildning. En anställning i något annat företag under en tid kan ge värdefull erfarenhet.
 • Låt gärna nästa generation lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet, exempelvis genom ett trainee-program. En mentor, som inte tillhör familjen, kan också vara till stor hjälp.
 • Skilj på ägande och operativ ledning. Intresserade barn kan mycket väl ta över en del av ägandet, utan att för den skull ta operativa poster i företagsledningen.
 • Om du stannar kvar i företaget efter ägarskiftet är det viktigt att du på ett konstruktivt sätt kan samspela med dina barn i deras nya roller som ägare och/eller ledare.

 

Extern länk

 

Efterlevandeguiden, för dig som har förlorat någon nära

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp