Avregistrera

Vid likvidation av en ekonomisk förening är det likvidatorn som genomför alla nödvändiga avregistreringar.

Sidan blev senast uppdaterad:

Avregistrera föreningen hos Bolagsverket

När föreningen anses upplöst ska likvidatorn genast anmäla detta till Bolagsverket. Oftast har likvidatorn redan tidigare avregistrerat föreningen för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket.
Bolagsverkets information och blanketter för likvidation och avregistrering av ekonomisk förening

Till sidans topp

Återkalla F-skatt

När föreningen inte längre säljer varor eller tjänster ska likvidatorn begära att föreningens godkännande för F-skatt återkallas.

Till sidans topp

Avsluta arbetsgivarregistrering

När föreningen inte längre betalar ut någon ersättning för utfört arbete ska föreningen avregistreras som arbetsgivare. Likvidatorn ska redovisa föreningens arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering i arbetsgivardeklarationen. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om föreningen inte har betalat ut några löner fyller du i noll (0) i rutan "Summa arbetsgivaravgift" samt noll (0) i rutan "Summa avdragen skatt".

Till sidans topp

Avsluta momsregistrering

När föreningens momspliktiga verksamhet upphör ska föreningen avregistreras för moms.
Om föreningen redovisar moms i momsdeklaration ska likvidatorn redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Finns det inget att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Till sidans topp

Ändra adress

Likvidatorn ska anmäla ny adress till Skatteverket. I vissa fall kan föreningen ha haft två olika adresser registrerade hos Skatteverket. Det är viktigt att likvidatorn ändrar samtliga adresser.

Även eftersändning av post kan vara en god idé. Genom att likvidatorn loggar in via e-legitimation kan hen se alla sådana registreringar.

Till sidans topp

Avregistrera ombud

Är någon utöver likvidatorn anmäld som behörig att titta på eller lämna uppgifter åt föreningen via Skatteverkets e-tjänster? Då ska den personen avregistreras, normalt av likvidatorn.

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera föreningen från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter. Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.