Avregistrera ekonomisk förening vid konkurs

Sidan blev senast uppdaterad:

När en förening försatts i konkurs så genomför Skatteverket alla nödvändiga avregistreringar.

När föreningen är försatt i konkurs får Skatteverket information från tingsrätten.

Detta gör Skatteverket

  • återkallar föreningens godkännande för F-skatt,
  • avregistrerar föreningen från moms,
  • avregistrerar föreningen som arbetsgivare.

Om konkursförvaltaren beslutar att driva verksamheten vidare är det konkursboet som blir skattskyldigt. Konkursboet blir också arbetsgivare och får då ett särskilt organisationsnummer.

Till sidans topp

F-skatt

Föreningens preliminära skatt kallas särskild A-skatt (SA-skatt) efter det att Skatteverket har återkallat föreningens godkännande för F-skatt.

Den preliminära skatten sätts inte ned bara för att föreningen har försatts i konkurs. Om föreningen inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska föreningen fortsätta att betala samma preliminära skatt som tidigare.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Arbetsgivaravgifter

Föreningens verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska föreningen inte heller vara registrerad som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet.

Föreningen ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. Om föreningen inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt"

Till sidans topp

Moms

Föreningens verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska föreningen inte heller vara registrerad till moms för tiden efter konkursbeslutet. Föreningen ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. Har föreningen ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Till sidans topp

Föreningens adress

Skatteverket behöver ha kontakt med föreningen även efter konkursen. Det kan till exempel vara frågor om verksamheten före beslut om konkurs eller utskick av inkomstdeklarationer. Då är det viktigt att Skatteverket har rätt adress. Om föreningen inte har någon adress längre behöver Skatteverket en c/o-adress till en företrädare för föreningen. Du anmäler den nya adressen till Skatteverket.

Gå till Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Har föreningen anmält en särskild skatteadress?

Har föreningen en särskild skatteadress tar Skatteverket bort den i samband med konkursen.

Till sidans topp

E-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt föreningen via Skatteverkets e-tjänster? I så fall avregistrerar Skatteverket ombudet i samband med konkurs.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp