Hitta köpare

Om du har grundat och drivit ditt företag tillsammans med en eller flera kompanjoner kan de vara naturliga köpare av din del av företaget. Även företagets anställda eller utomstående privatpersoner är tänkbara köpare.

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska sälja ditt företag kan du begränsas av både praktiska och känslomässiga frågor. Har du kompanjoner kan det finnas avtal om hur och till vilka du får sälja din andel. Är du ensam ägare och har byggt upp företaget från grunden kanske det viktigaste är att företaget stannar inom familjen.

Till sidans topp

Kompanjoner

En bra idé är att på ett tidigt stadium upprätta ett så kallat konsortialavtal. Avtalet reglerar hur man ska hantera situationen ägarmässigt och ekonomiskt om någon av delägarna vill överlåta sin andel i företaget. Avtalet kan också reglera hur och av vem företaget ska värderas och hur övertagandet ska finansieras.

Till sidans topp

Företagets anställda

För dig kanske det är naturligt att i första hand överväga att sälja företaget till någon eller några av de anställda. De kan verksamheten, vilket gör att ett sådant förvärv knappast oroar kunderna eller övriga anställda.

Till sidans topp

Andra företag

Ibland är en överlåtelse till ett annat företag det enda alternativet vid en försäljning eftersom det ofta ger försäljaren ett högre pris än vid generationsskifte eller försäljning till anställda. Ofta är detta företag en kund, en leverantör eller, vilket är vanligast, en konkurrent. De är redan i branschen och får en möjlighet att öka sin marknadsandel. Men det kan också vara företag inom närliggande branscher som vill komplettera sin befintliga verksamhet.

Till sidans topp

Utomstående privatpersoner

För många entreprenörer är förvärv av ett befintligt företag ett alternativ till att starta företag från grunden. Det finns också så kallade "affärsänglar" som kan investera större summor och som tar plats i styrelsen och arbetar aktivt med att driva och utveckla företaget. De har ofta ett stort kontaktnät.

Till sidans topp

Riskkapitalbolag

Om ditt företag ska överlåtas helt eller delvis och är ett tillväxtföretag kan det vara av intresse för riskkapitalbolag. Riskkapitalbolag har som mål att driva upp värdet på företaget inom några år för att sedan sälja det. Eftersom det ligger ett starkt fokus på att höja värdet, sker ibland stora förändringar snabbt. Fördelen med finansiella köpare är att de i regel är professionella och betalar bra för rätt investering.

Till sidans topp

Gör företaget säljfärdigt

Ett första steg på vägen mot att hitta rätt köpare är att se till att företaget är i säljfärdigt skick. Börja med att ta itu med dokumentationen av rutiner och processer. Allt som köparen upplever som problem utgör ett hinder för att avsluta affären. Här är några områden att se över.

Ordning och reda

 • Är redovisning, avtal och administrativa handlingar i ordentlig ordning?
 • Är produktion, rutiner och processer väl dokumenterade?
 • Är kärnverksamheten, kundstock och kontaktnät väl dokumenterade?
 • Bör affärsplanen uppdateras?

Balansräkning och avtal

 • Finns det tillgångar som inte ska ingå i verksamheten för att köpet ska underlättas?
 • Finns skulder och avräkningar till närstående bolag som bör regleras?
 • Finns olösta tvister som bör ordnas upp?
 • Närmar sig något viktigt avtalsdatum (hyra, leasing etc.) som är av betydelse för en potentiell köpare?

Resultatsidan

 • Finns det någon förlustverksamhet eller sidoverksamhet som bör avvecklas eller lyftas ut?
 • Finns specialavtal, rabatter m m till goda kontakter som en köpare kanske inte vill ta över?
 • Finns några affärer eller utvecklingsprojekt som bör avslutas innan försäljningen sker?

Externa faktorer

 • Hur är konjunkturläget i helhet och för branschen?
 • Är verksamheten säsongsbetonad?

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.