Status: Ej påbörjadRegler och tillstånd

Ta reda på om du behöver något tillstånd för att driva ditt företag, och om det finns några särskilda regler som gäller för just din verksamhet.

Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för din verksamhet. Det kan finnas krav som ställs på dig personligen, din lokal, marken du ska använda eller på hur verksamheten i sig bedrivs. Det är därför viktigt att du tar reda på om det behövs tillstånd eller andra krav för att du ska kunna starta ditt företag.

Tips: Börja förbereda dig redan nu!

Tips och råd

Rådgivning och hjälp

Hitta tillstånd på verksamt.se

Det är en god idé att i första hand kontakta ansvarig myndighet eller kommun för det tillstånd du ska söka. Där får du tillgång till mest aktuell och detaljerad information om vad som gäller. Du hittar kontaktinformation till respektive myndighet under respektive tillstånd i vår söktjänst Hitta tillstånd under Starta - och Driva-fliken ute på verksamt.se.

Företagslots på kommunen

Många kommuner har också en företagslots som hjälper dig att ta reda på vad som gäller och som hjälper dig i kontakten med kommunens olika förvaltningar.

Branschförbund

Branschförbunden kan också ha information om vilka regler och krav som gäller för en viss bransch.

Rådgivning för nyföretagare

Hos rådgivare får du hjälp att hitta vilka tillstånd som gäller för dig och din verksamhet.

Privata aktörer

Det finns privata aktörer i vissa branscher som kan hjälpa till med exempelvis att planera en restaurang, vissa typer av butiker och liknande. De kan hjälpa till att förbereda ansökningshandlingar för tillstånden och ge tips på hur lokalen kan utnyttjas på bästa sätt m.m. Det finns inget direkt samlingsnamn att söka på, men testa¿konsulter restaurangbranschen¿ eller konsulter livsmedelskontroll.

Dokumentdelning är inte tillgänglig.