Status: Ej påbörjadPrissättning

Prissättning är ingen exakt vetenskap! Här får du hjälp att arbeta med din prissättning genom att besvara några frågor.

Du behöver väga samman många olika faktorer för att hitta en prisnivå som både passar företaget och dina kunder. Var beredd på att vara flexibel i din prissättningsstrategi och var lyhörd för vad marknaden tycker. När du kommer till budgeteringsavsnittet kan du där testa och se om din prissättning är tillräckligt hög så att företaget kan göra en vinst på försäljningen.

Visa exempel
Marias mode: Mina kunder vill betala ett rimligt pris. De vill inte handla hos de dyraste butikerna men inte heller hos de billigaste då de vill ha hyfsad kvalitet till ett hyfsat pris. Så jag väljer ett mellanprisläge här.
Visa exempel
Marias mode: Lägsta priset hittar jag hos Quality Mode vars plagg kostar från 99 kr och uppåt. Högsta priset finns hos Boutique Nette där många av plaggen kostar från 800 kr och upp till 2 000 kr.
Visa exempel
Marias mode: Mitt budskap är att hos mig blir kunden sedd och nöjd! Så jag ser mig som en värdeskapare i första hand. En värdeskapare som håller rimliga priser.
Visa exempel
Marias mode:

Mitt klädsortiment kommer att följa leverantörernas rekommenderade försäljningspriser.

Att lämna in kläder för enklare ändringar kommer att kosta från 100 kr/plagg och uppåt. Där gör jag en bedömning i varje enskilt fall kring hur lång tid som det kommer att ta i anspråk. En riktlinje för prissättningen är 100 kr per påbörjad halvtimme. Kostnad för extramaterial tillkommer.
Dokumentdelning är inte tillgänglig.