Status: Ej påbörjadFörsäkringar

När du startar företag är det viktigt att se över ditt försäkringsskydd. Här får du hjälp att beskriva vilka försäkringar som är aktuella för dig och ditt företag.

När du startar företag ska du se över vilka försäkringar du behöver för dig själv och ditt företag.Börja med att identifiera dina risker. Här får du hjälp att spalta upp vilka olika delar av din verksamhet som kan behöva försäkras, och möjlighet att beskriva vilken lösning du väljer.

Tips: Ställ kostnaden mot risken/tryggheten

Visa exempel
Marias mode: Jag har genom branschorganisationen Svensk handel tecknat mig för en gruppförsäkring som täcker olycksfall, sjukdom och inkomstbortfall utöver de ersättningar man kan få från Försäkringskassan.
Visa exempel
Marias mode: Lokalen är fullvärdesförsäkrad hos XX Försäkring. Självrisken är 5000 kr och årspremien är 10000 kr.
Visa exempel
Marias mode: Jag har varit i kontakt med XX Försäkring som erbjuder xx försäkringar till en kostnad av XX kr per år. Den innefattar försäkring för mig som företagare (olycksfall, livförsäkring), lösöresförsäkring till fullvärde (för inventarierna, varulagret m.m.) samt ansvarsförsäkring. Hyresvärden har även en försäkring för byggnaden som ska komplettera min försäkring om något skulle hända fastigheten.

Dokumentdelning är inte tillgänglig.