Status: Ej påbörjadKunder

Här får du hjälp och stöd att fördjupa dina kunskaper om dina potentiella kunder. Ta reda på mer om vilka de är och utveckla eller bekräfta det som du redan har formulerat i din affärsidé.

Vet du tillräckligt om dina blivande kunder för att kunna ta ställning till hur du ska marknadsföra dig gentemot dem, vilket pris de kan tänka sig att betala och hur stort intresse de egentligen kan tänkas ha av ditt erbjudande?

Visa exempel
Marias mode: Jag kan dela in mina blivande kunder i två grupper:

- Yngre tjejer i 20-årsåldern som studerar och inte har så mycket pengar att röra sig med.
- Kvinnor i 25-35-årsåldern som har arbete och kan lägga lite mer pengar på kläder.

Den första gruppen är mer intresserad av trendiga plagg och köper hellre nya kläder än gör om befintliga. Den andra gruppen kommer troligtvis att vara intresserad av sömnadstjänsterna.
Visa exempel
Marias mode: Jag har läst ett flertal rapporter från olika branschorganisationer, däribland Svensk Handel. Baserat på dessa utgår jag ifrån att en typisk kund i min butik handlar 2 ggr per månad till ett värde av 500 kr per köptillfälle. I början av hösten och i början av våren handlar kunden något mer, men grovt utslaget blir det c:a 1000 kr i månaden per typkund.
Visa exempel
Marias mode: När jag öppnar siktar jag på att få i snitt 5 betalande kunder/dag och en veckokassa på 13 000 kr. Efter 6 månader siktar jag på att ha en kundkrets om c:a. 20 kunder/dag. Det skulle innebära 100 kunder/vecka och 400 kunder per månad.

Baserat på mitt antagande att kunderna handlar i snitt 2 ggr per månad skulle det innebära en kundbas om 200 kunder.

Tips och råd

Gör så här för att lära dig mer om dina kunder
  • Gör en egen marknadsundersökning Ta kontakt med potentiella kunder och prata med dem. Att få kunderna att sätta ord på hur deras behov ser ut kan vara svårt eftersom man sällan som konsument/köpare behöver formulera det så. Utmaningen för dig som företagare är att lära känna dina kunder så pass väl att du får en känsla för vilka omedvetna, outtalade och uttalade behov de har.
  • Kontakta ett mindre antal potentiella kunder eller observera hur de agerar gentemot andra aktörer på marknaden om möjligt.
  • Hitta din första kund som är beredd att betala för ditt erbjudande. Ta reda på varför den personen/det företaget vill köpa av dig. Om det finns en som är intresserad - fortsätt och försök att hitta fler sådana!

Ringa in dina kunder

  • Försök att först ställa dig ett antal frågor som du ska besvara, frågor som är relevanta för dig att känna till om dina kunder. Det beror helt på vilken affärsidé du har. Några exempel på frågor kan vara: I vilken ålder är de? Var bor de? Hur ser kundens familjeförhållande ut?
  • Sök fakta om dina kunder från olika källor, exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB) eller medlemsorganisationer. Två exempel på medlemsorganisationer kan vara Brukshundsklubben eller Civilekonomförbundet. Var du kan hitta relevant information beror på vilka frågor du vill få besvarade och vad som är relevant för din affärsidé. SCB är en myndighet som tar fram statistik inom många olika områden www.scb.se.
  • Hur gör konkurrenterna? En förutsättning för att en lojalitetskänsla ska kunna skapas är att ditt erbjudande och din relation till kunden skiljer sig från de alternativ som kunden har. För att hitta ditt sätt att relatera till kunden behöver du också undersöka hur övriga aktörer på marknaden interagerar med kunderna. Hur uppfattas de? Har den personliga kontakten stor betydelse i din bransch eller är det fokus på det lägsta priset? Du kommer att få arbeta med dina konkurrenter i ett annat avsnitt här i affärplanen så ett tips är att du växlar mellan Kunder och Konkurrenter då dessa avsnitt kompletterar varandra.
Dokumentdelning är inte tillgänglig.