Status: Ej påbörjadFöretagsform

Nu är det dags att välja företagsform! Alla företagsformer skiljer sig åt, och det är viktigt att du har satt dig in i hur de fungerar innan du gör ditt val.

Olika företagsformer kan vara lämpliga för olika typer av verksamheter och de har alla skilda förutsättningar. Därför är det bra att väga olika för- och nackdelar mellan företagsformerna mot varandra innan du startar.
Det finns ingen koppling mellan vilken bransch du startar i och vilken företagsform som du ska välja. Rådgör med en rådgivare om du känner dig osäker! Du markerar vilken företagsform du valt här nere genom att klicka på namnet och sedan på Spara!

Tips: Tänk igenom dina behov innan du väljer!

Välj företagsform
Dokumentdelning är inte tillgänglig.