Resultatbudget

Hur mycket måste du sälja för att gå med vinst?

Här kan du göra en enkel resultatbudget där du uppskattar hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader och gå med vinst. Du kan även exportera din budget till Excel.

Genom att göra en resultatbudget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet och bättre kontroll över ekonomin.

Fyll i intäkter och kostnader per år
Intäkter per år(exklusive moms)

Försäljning av varor

Det dina kunder betalar för de varor som du säljer (exklusive moms).

Försäljning av tjänster

Det dina kunder betalar för de tjänster som du säljer, till exempel konsult-timmar (exklusive moms).

Summa intäkter

All försäljning utan moms

Summa intäkter
Kostnader per år(exklusive moms)

Produktions- och varukostnader

Det företaget betalar för att producera varor eller för att köpa in varor (exklusive moms).

Hyreskostnader

Den hyra företaget betalar för lokalen (exklusive moms).

Kostnader för personal

Den lön, sociala avgifter och försäkringar som du betalar dina anställda. Glöm inte bort din egen lön om du driver aktiebolag eller ekonomisk förening. Räkna ut vad en anställd kostar.

Marknadsföring och försäljning

Det du betalar för till exempel annonsering, give aways, telemarketing (exklusive moms).

Övriga kostnader

Annat som du betalar för att driften av verksamheten, till exempel försäkringar, telefon, internet, bokföringshjälp (exklusive moms).

Avskrivningar (värdeminskning)

Utgifter för inventarier (som till exempel maskiner, datorer och möbler) ska du som regel fördela över flera år. Ange här den del av utgiften för inventarier som tillhör den här perioden. Läs mer om avskrivningar hos skatteverket

Summa kostnader

Alla kostnader utan moms.

Summa kostnader

Resultat

Här ser du hur mycket ditt företag går med vinst eller förlust. Har du enskild firma? Då ska du betala egenavgifter och inkomstskatt på vinsten. Här kan du räkna ut din skatt.

ResultatIntäkter - kostnader
=

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du få bättre ordning på ditt företags ekonomi?

Se vår korta film om bokföring.

Hjälpte den här informationen dig?