Räkna ut vad en anställd kostar

Kostnader och försäkringar - Steg 1 av 2

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som är din kostnad. Du ska också betala semesterersättning samt sociala avgifter enligt lag och avtal. Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Det är litet olika beroende på den anställdes ålder. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Syftet är att du ska kunna använda beloppet när du gör en budget för ditt företag.

Som arbetsgivare bör du teckna försäkring för dina anställda. Speciellt viktigt är det att du har en arbetsskadeförsäkring. Har du kollektivavtal eller hängavtal, ingår försäkringen i avtalet. Annars bör du teckna försäkring via Fora eller något annat försäkringsbolag. I det här exemplet har vi räknat med att du tecknar en frivillig försäkring för arbetare i Fora.Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Utveckla ditt företag genom att anställa

Är du på väg att anställa någon i ditt företag? Läs mer om vad du behöver göra om du ska bli arbetsgivare.

Gör en budget

Räkna ut din vinst med vår enkla resultatbudget. Komplettera med att göra en likviditetsbudget så du har koll på dina in- och utbetalningar varje månad.