Räkna ut din skatt

Med vår skattekalkylator kan du göra en ungefärlig bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare.

Sidan blev senast uppdaterad:

Skattekalkylatorn ger ett ungefärligt resultat som fungerar bra att använda när du till exempel gör en budget inför företagsstarten. Du ska inte själv beräkna schablonavdrag för egenavgifter, det gör skattekalkylatorn automatiskt.

Tänk på att beräkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som kommer att påverka din slutliga skatt, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning och pensionsförsäkring.

Vill du räkna ut din exakta skatt kan du istället använda Skatteverkets kalkylator. Observera att där ska du lägga in din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter.

Din ålder
Ange vilket år du är född.
 
Läs mer om ålder

Ålder påverkar skatteuträkningen eftersom pensionärer betalar lägre egenavgifter. Om du tar ut full allmän pension under hela 2017 ska du välja alternativet 1951 och tidigare.

Inkomst av eventuell anställning
Om du har en anställning, ange din beräknade årsinkomst.
 
Läs mer om inkomst

Årsinkomsten har betydelse för vilken marginalskattenivå du har. I beräkningen utgår vi från att din arbetsgivare drar preliminär skatt på den inkomsten.

Du väljer den inkomstnivå som ligger närmast din verkliga inkomst. Skillnaden i skatt är inte så stor, så en viss differens spelar ingen roll.

För dig som är pensionär, utgår vi från att inkomsten är i form av pension.

Din vinst
Ange vilken vinst du tror att du kommer att få i ditt företag.
 
Läs mer om vinst

Här väljer du vilken vinst du tror att du kommer att få i ditt företag. Ligger din vinst mellan två valbara nivåer, väljer du den summa som ligger närmast.

Skatt att betala in till Skatteverket
Skatt per år
 
Så här har vi räknat

I den här skatteberäkningen har vi räknat med en kommunalskatt på 32 procent inklusive kyrkoskatt. Beräkningen bygger på att du bor i Sverige och beskattas här. Eftersom egenavgifterna är olika beroende på när du är född, beräknar vi dessa utifrån det åldersintervall du valt, enkelt uttryckt pensionär eller inte pensionär.

Vi har valt att ha 7 karensdagar (egenavgifterna är lägre ju fler karensdagar man har, 7 dagar är det vanligaste). Även om du inte tillhör den kategorin får du en ungefärlig uppskattning om hur mycket du ska betala i skatt. Observera att egenavgifterna är avdragsgilla både mot sig själva och mot inkomstskatten.

Födelseår Inkomst av tjänst Vinst i verksamheten Skatt
1952 och senare 0 50000 13600
1952 och senare 25000 50000 14000
1952 och senare 50000 50000 17400
1952 och senare 75000 50000 18900
1952 och senare 100000 50000 19400
1952 och senare 125000 50000 21300
1952 och senare 150000 50000 21600
1952 och senare 200000 50000 21600
1952 och senare 250000 50000 21600
1952 och senare 300000 50000 21600
1952 och senare 400000 50000 22800
1952 och senare 500000 50000 30400
1952 och senare 600000 50000 31500
1952 och senare 700000 50000 33400
1952 och senare 800000 50000 33400
1952 och senare 0 75000 16300
1952 och senare 25000 75000 19300
1952 och senare 50000 75000 22700
1952 och senare 75000 75000 24200
1952 och senare 100000 75000 26000
1952 och senare 125000 75000 27900
1952 och senare 150000 75000 28200
1952 och senare 200000 75000 28100
1952 och senare 250000 75000 28200
1952 och senare 300000 75000 28200
1952 och senare 400000 75000 32600
1952 och senare 500000 75000 41300
1952 och senare 600000 75000 43900
1952 och senare 700000 75000 45800
1952 och senare 800000 75000 45800
1952 och senare 0 100000 23800
1952 och senare 25000 100000 27400
1952 och senare 50000 100000 30700
1952 och senare 75000 100000 33600
1952 och senare 100000 100000 35400
1952 och senare 125000 100000 37300
1952 och senare 150000 100000 37600
1952 och senare 200000 100000 37600
1952 och senare 250000 100000 37600
1952 och senare 300000 100000 38200
1952 och senare 400000 100000 46400
1952 och senare 500000 100000 55100
1952 och senare 600000 100000 59200
1952 och senare 700000 100000 61100
1952 och senare 800000 100000 61100
1952 och senare 0 125000 31800
1952 och senare 25000 125000 35400
1952 och senare 50000 125000 39800
1952 och senare 75000 125000 43000
1952 och senare 100000 125000 44800
1952 och senare 125000 125000 46700
1952 och senare 150000 125000 47000
1952 och senare 200000 125000 46900
1952 och senare 250000 125000 47000
1952 och senare 300000 125000 48200
1952 och senare 400000 125000 60200
1952 och senare 500000 125000 68900
1952 och senare 600000 125000 74400
1952 och senare 700000 125000 76300
1952 och senare 800000 125000 76300
1952 och senare 0 150000 39900
1952 och senare 25000 150000 44000
1952 och senare 50000 150000 49200
1952 och senare 75000 150000 52400
1952 och senare 100000 150000 54200
1952 och senare 125000 150000 56100
1952 och senare 150000 150000 56400
1952 och senare 200000 150000 56400
1952 och senare 250000 150000 56500
1952 och senare 300000 150000 58200
1952 och senare 400000 150000 74000
1952 och senare 500000 150000 83100
1952 och senare 600000 150000 89800
1952 och senare 700000 150000 91700
1952 och senare 800000 150000 91700
1952 och senare 0 175000 48000
1952 och senare 25000 175000 53400
1952 och senare 50000 175000 58600
1952 och senare 75000 175000 61800
1952 och senare 100000 175000 63600
1952 och senare 125000 175000 65400
1952 och senare 150000 175000 65800
1952 och senare 200000 175000 65700
1952 och senare 250000 175000 66500
1952 och senare 300000 175000 68200
1952 och senare 400000 175000 87700
1952 och senare 500000 175000 97400
1952 och senare 600000 175000 102300
1952 och senare 700000 175000 106900
1952 och senare 800000 175000 106900
1952 och senare 0 200000 57400
1952 och senare 25000 200000 62800
1952 och senare 50000 200000 68000
1952 och senare 75000 200000 71200
1952 och senare 100000 200000 73000
1952 och senare 125000 200000 74900
1952 och senare 150000 200000 75200
1952 och senare 200000 200000 75200
1952 och senare 250000 200000 76600
1952 och senare 300000 200000 79600
1952 och senare 400000 200000 101500
1952 och senare 500000 200000 112300
1952 och senare 600000 200000 120300
1952 och senare 700000 200000 122200
1952 och senare 800000 200000 122200
1952 och senare 0 250000 76200
1952 och senare 25000 250000 81600
1952 och senare 50000 250000 86800
1952 och senare 75000 250000 90000
1952 och senare 100000 250000 91800
1952 och senare 125000 250000 93700
1952 och senare 150000 250000 94000
1952 och senare 200000 250000 94900
1952 och senare 250000 250000 96600
1952 och senare 300000 250000 107200
1952 och senare 400000 250000 129100
1952 och senare 500000 250000 142900
1952 och senare 600000 250000 150900
1952 och senare 700000 250000 152800
1952 och senare 800000 250000 152800
1952 och senare 0 300000 96900
1952 och senare 25000 300000 102300
1952 och senare 50000 300000 107400
1952 och senare 75000 300000 110700
1952 och senare 100000 300000 111300
1952 och senare 125000 300000 114300
1952 och senare 150000 300000 115300
1952 och senare 200000 300000 116900
1952 och senare 250000 300000 124900
1952 och senare 300000 300000 136600
1952 och senare 400000 300000 159300
1952 och senare 500000 300000 175300
1952 och senare 600000 300000 183300
1952 och senare 700000 300000 185200
1952 och senare 800000 300000 185200
1952 och senare 0 350000 118500
1952 och senare 25000 350000 123900
1952 och senare 50000 350000 129100
1952 och senare 75000 350000 132300
1952 och senare 100000 350000 134200
1952 och senare 125000 350000 136900
1952 och senare 150000 350000 138100
1952 och senare 200000 350000 143600
1952 och senare 250000 350000 155300
1952 och senare 300000 350000 167000
1952 och senare 400000 350000 191900
1952 och senare 500000 350000 208600
1952 och senare 600000 350000 216600
1952 och senare 700000 350000 218500
1952 och senare 800000 350000 218500
1952 och senare 0 400000 140100
1952 och senare 25000 400000 145500
1952 och senare 50000 400000 150700
1952 och senare 75000 400000 154500
1952 och senare 100000 400000 157100
1952 och senare 125000 400000 159800
1952 och senare 150000 400000 162300
1952 och senare 200000 400000 173900
1952 och senare 250000 400000 185600
1952 och senare 300000 400000 197400
1952 och senare 400000 400000 225300
1952 och senare 500000 400000 242000
1952 och senare 600000 400000 250000
1952 och senare 700000 400000 251900
1952 och senare 800000 400000 251900
1952 och senare 0 500000 183900
1952 och senare 25000 500000 190100
1952 och senare 50000 500000 196200
1952 och senare 75000 500000 201600
1952 och senare 100000 500000 209200
1952 och senare 125000 500000 216900
1952 och senare 150000 500000 223100
1952 och senare 200000 500000 234700
1952 och senare 250000 500000 247100
1952 och senare 300000 500000 262100
1952 och senare 400000 500000 292000
1952 och senare 500000 500000 308700
1952 och senare 600000 500000 316700
1952 och senare 700000 500000 318600
1952 och senare 800000 500000 318600
1952 och senare 0 600000 231000
1952 och senare 25000 600000 242200
1952 och senare 50000 600000 253200
1952 och senare 75000 600000 262300
1952 och senare 100000 600000 269900
1952 och senare 125000 600000 277600
1952 och senare 150000 600000 283800
1952 och senare 200000 600000 297500
1952 och senare 250000 600000 313200
1952 och senare 300000 600000 328900
1952 och senare 400000 600000 358700
1952 och senare 500000 600000 375500
1952 och senare 600000 600000 383500
1952 och senare 700000 600000 385400
1952 och senare 800000 600000 385400
1952 och senare 0 700000 291700
1952 och senare 25000 700000 302900
1952 och senare 50000 700000 313900
1952 och senare 75000 700000 323000
1952 och senare 100000 700000 331400
1952 och senare 125000 700000 340400
1952 och senare 150000 700000 348600
1952 och senare 200000 700000 364200
1952 och senare 250000 700000 379900
1952 och senare 300000 700000 395600
1952 och senare 400000 700000 425500
1952 och senare 500000 700000 442200
1952 och senare 600000 700000 450200
1952 och senare 700000 700000 452100
1952 och senare 800000 700000 452100
1952 och senare 0 800000 352500
1952 och senare 25000 800000 364400
1952 och senare 50000 800000 376700
1952 och senare 75000 800000 387800
1952 och senare 100000 800000 397400
1952 och senare 125000 800000 407100
1952 och senare 150000 800000 415300
1952 och senare 200000 800000 430900
1952 och senare 250000 800000 446600
1952 och senare 300000 800000 462300
1952 och senare 400000 800000 492200
1952 och senare 500000 800000 508900
1952 och senare 600000 800000 516900
1952 och senare 700000 800000 518800
1952 och senare 800000 800000 518800
1951 och tidigare 0 50000 10000
1951 och tidigare 25000 50000 10100
1951 och tidigare 50000 50000 10100
1951 och tidigare 75000 50000 8600
1951 och tidigare 100000 50000 10400
1951 och tidigare 125000 50000 12000
1951 och tidigare 150000 50000 12800
1951 och tidigare 200000 50000 13400
1951 och tidigare 250000 50000 13300
1951 och tidigare 300000 50000 13300
1951 och tidigare 400000 50000 13296
1951 och tidigare 500000 50000 22500
1951 och tidigare 600000 50000 20500
1951 och tidigare 700000 50000 22700
1951 och tidigare 800000 50000 22700
1951 och tidigare 0 75000 15000
1951 och tidigare 25000 75000 15200
1951 och tidigare 50000 75000 15200
1951 och tidigare 75000 75000 14400
1951 och tidigare 100000 75000 16400
1951 och tidigare 125000 75000 18700
1951 och tidigare 150000 75000 19500
1951 och tidigare 200000 75000 20000
1951 och tidigare 250000 75000 19900
1951 och tidigare 300000 75000 19900
1951 och tidigare 400000 75000 19896
1951 och tidigare 500000 75000 33200
1951 och tidigare 600000 75000 31100
1951 och tidigare 700000 75000 34000
1951 och tidigare 800000 75000 34000
1951 och tidigare 0 100000 20100
1951 och tidigare 25000 100000 20300
1951 och tidigare 50000 100000 20300
1951 och tidigare 75000 100000 20500
1951 och tidigare 100000 100000 23000
1951 och tidigare 125000 100000 25400
1951 och tidigare 150000 100000 26200
1951 och tidigare 200000 100000 26700
1951 och tidigare 250000 100000 26600
1951 och tidigare 300000 100000 26600
1951 och tidigare 400000 100000 29996
1951 och tidigare 500000 100000 43500
1951 och tidigare 600000 100000 42500
1951 och tidigare 700000 100000 45400
1951 och tidigare 800000 100000 45400
1951 och tidigare 0 125000 25200
1951 och tidigare 25000 125000 25400
1951 och tidigare 50000 125000 25500
1951 och tidigare 75000 125000 27900
1951 och tidigare 100000 125000 30700
1951 och tidigare 125000 125000 33100
1951 och tidigare 150000 125000 33800
1951 och tidigare 200000 125000 34300
1951 och tidigare 250000 125000 34100
1951 och tidigare 300000 125000 34200
1951 och tidigare 400000 125000 42196
1951 och tidigare 500000 125000 54700
1951 och tidigare 600000 125000 54700
1951 och tidigare 700000 125000 57600
1951 och tidigare 800000 125000 57600
1951 och tidigare 0 150000 30400
1951 och tidigare 25000 150000 30600
1951 och tidigare 50000 150000 35000
1951 och tidigare 75000 150000 37800
1951 och tidigare 100000 150000 40600
1951 och tidigare 125000 150000 42900
1951 och tidigare 150000 150000 43700
1951 och tidigare 200000 150000 44100
1951 och tidigare 250000 150000 43900
1951 och tidigare 300000 150000 44000
1951 och tidigare 400000 150000 56696
1951 och tidigare 500000 150000 68200
1951 och tidigare 600000 150000 69300
1951 och tidigare 700000 150000 72200
1951 och tidigare 800000 150000 72200
1951 och tidigare 0 175000 35600
1951 och tidigare 25000 175000 36300
1951 och tidigare 50000 175000 44900
1951 och tidigare 75000 175000 47700
1951 och tidigare 100000 175000 50400
1951 och tidigare 125000 175000 52700
1951 och tidigare 150000 175000 53500
1951 och tidigare 200000 175000 53900
1951 och tidigare 250000 175000 53800
1951 och tidigare 300000 175000 53800
1951 och tidigare 400000 175000 71096
1951 och tidigare 500000 175000 81600
1951 och tidigare 600000 175000 83800
1951 och tidigare 700000 175000 86700
1951 och tidigare 800000 175000 86700
1951 och tidigare 0 200000 40700
1951 och tidigare 25000 200000 46200
1951 och tidigare 50000 200000 54800
1951 och tidigare 75000 200000 57600
1951 och tidigare 100000 200000 60300
1951 och tidigare 125000 200000 62600
1951 och tidigare 150000 200000 63300
1951 och tidigare 200000 200000 63800
1951 och tidigare 250000 200000 63600
1951 och tidigare 300000 200000 63800
1951 och tidigare 400000 200000 84696
1951 och tidigare 500000 200000 95700
1951 och tidigare 600000 200000 98300
1951 och tidigare 700000 200000 101200
1951 och tidigare 800000 200000 101200
1951 och tidigare 0 250000 57200
1951 och tidigare 25000 250000 66000
1951 och tidigare 50000 250000 74500
1951 och tidigare 75000 250000 77200
1951 och tidigare 100000 250000 79900
1951 och tidigare 125000 250000 82300
1951 och tidigare 150000 250000 83000
1951 och tidigare 200000 250000 83400
1951 och tidigare 250000 250000 83200
1951 och tidigare 300000 250000 92700
1951 och tidigare 400000 250000 111596
1951 och tidigare 500000 250000 124800
1951 och tidigare 600000 250000 127400
1951 och tidigare 700000 250000 130300
1951 och tidigare 800000 250000 130300
1951 och tidigare 0 300000 76900
1951 och tidigare 25000 300000 85600
1951 och tidigare 50000 300000 94200
1951 och tidigare 75000 300000 96900
1951 och tidigare 100000 300000 99600
1951 och tidigare 125000 300000 101900
1951 och tidigare 150000 300000 102600
1951 och tidigare 200000 300000 103100
1951 och tidigare 250000 300000 110700
1951 och tidigare 300000 300000 121400
1951 och tidigare 400000 300000 138496
1951 och tidigare 500000 300000 153800
1951 och tidigare 600000 300000 156400
1951 och tidigare 700000 300000 159300
1951 och tidigare 800000 300000 159300
1951 och tidigare 0 350000 96600
1951 och tidigare 25000 350000 105300
1951 och tidigare 50000 350000 113800
1951 och tidigare 75000 350000 116500
1951 och tidigare 100000 350000 119200
1951 och tidigare 125000 350000 121500
1951 och tidigare 150000 350000 122300
1951 och tidigare 200000 350000 128900
1951 och tidigare 250000 350000 139600
1951 och tidigare 300000 350000 141800
1951 och tidigare 400000 350000 167496
1951 och tidigare 500000 350000 178100
1951 och tidigare 600000 350000 185500
1951 och tidigare 700000 350000 188400
1951 och tidigare 800000 350000 188400
1951 och tidigare 0 400000 118200
1951 och tidigare 25000 400000 126900
1951 och tidigare 50000 400000 135400
1951 och tidigare 75000 400000 138200
1951 och tidigare 100000 400000 140900
1951 och tidigare 125000 400000 143200
1951 och tidigare 150000 400000 148400
1951 och tidigare 200000 400000 159800
1951 och tidigare 250000 400000 168700
1951 och tidigare 300000 400000 177300
1951 och tidigare 400000 400000 198496
1951 och tidigare 500000 400000 213900
1951 och tidigare 600000 400000 216500
1951 och tidigare 700000 400000 219400
1951 och tidigare 800000 400000 219400
1951 och tidigare 0 500000 161800
1951 och tidigare 25000 500000 170500
1951 och tidigare 50000 500000 180300
1951 och tidigare 75000 500000 188400
1951 och tidigare 100000 500000 196600
1951 och tidigare 125000 500000 204400
1951 och tidigare 150000 500000 209400
1951 och tidigare 200000 500000 218400
1951 och tidigare 250000 500000 227700
1951 och tidigare 300000 500000 238800
1951 och tidigare 400000 500000 260896
1951 och tidigare 500000 500000 276300
1951 och tidigare 600000 500000 278900
1951 och tidigare 700000 500000 281800
1951 och tidigare 800000 500000 281800
1951 och tidigare 0 600000 214200
1951 och tidigare 25000 600000 228300
1951 och tidigare 50000 600000 241900
1951 och tidigare 75000 600000 248900
1951 och tidigare 100000 600000 255900
1951 och tidigare 125000 600000 262500
1951 och tidigare 150000 600000 267600
1951 och tidigare 200000 600000 279100
1951 och tidigare 250000 600000 290000
1951 och tidigare 300000 600000 301100
1951 och tidigare 400000 600000 323196
1951 och tidigare 500000 600000 338600
1951 och tidigare 600000 600000 341200
1951 och tidigare 700000 600000 344100
1951 och tidigare 800000 600000 344100
1951 och tidigare 0 700000 274200
1951 och tidigare 25000 700000 287200
1951 och tidigare 50000 700000 300000
1951 och tidigare 75000 700000 307600
1951 och tidigare 100000 700000 315900
1951 och tidigare 125000 700000 323700
1951 och tidigare 150000 700000 330000
1951 och tidigare 200000 700000 341500
1951 och tidigare 250000 700000 352400
1951 och tidigare 300000 700000 363500
1951 och tidigare 400000 700000 385596
1951 och tidigare 500000 700000 401000
1951 och tidigare 600000 700000 403600
1951 och tidigare 700000 700000 406500
1951 och tidigare 800000 700000 406500
1951 och tidigare 0 800000 335800
1951 och tidigare 25000 800000 350100
1951 och tidigare 50000 800000 364100
1951 och tidigare 75000 800000 372400
1951 och tidigare 100000 800000 380600
1951 och tidigare 125000 800000 388500
1951 och tidigare 150000 800000 394700
1951 och tidigare 200000 800000 406200
1951 och tidigare 250000 800000 417100
1951 och tidigare 300000 800000 428200
1951 och tidigare 400000 800000 450296
1951 och tidigare 500000 800000 465700
1951 och tidigare 600000 800000 468300
1951 och tidigare 700000 800000 471200
1951 och tidigare 800000 800000 471200
 

Ansvarig: Tillväxtverket

 

Ska du starta enskild näringsverksamhet?

Då kanske du undrar hur det fungerar med skatter, moms och deklaration? Se tre korta filmer som förklarar hur det hänger ihop.

Hjälpte den här informationen dig?