Likviditetsbudget

Vad är en likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten visar om dina pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.

Därför behöver du ha koll på ditt företags likviditet

Även om du har gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst, så kan det under årets gång komma tillfällen då utgifterna är större än vad du har möjlighet att betala. Till exempel om du har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad flera månader senare.

Brist på pengar kan i värsta fall stjälpa hela företaget. Därför bör du göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Då kan du bättre planera företagets kommande ut- och inbetalningar.

Gör en likviditetsbudget

Här kan du göra en enkel likviditetsbudget. Du kan även exportera din budget till Excel.

Fyll i din likviditetsbudget
Månad 1 Månad 2 Månad 3

Pengar i kassan den 1:e i månaden

Här ska du räkna ihop den faktiska summan som du har tillgång till den första i månaden. Det är de pengar du har till exempel på banken, i kassan eller i plånboken. Är du nystartad kan det vara egna pengar som du satsar i företaget.

Pengar in

Betalningar från kunder (inkl moms)

Skriv in det du räknar med att få in på banken, kassan eller i plånboken under månaden. Det kan vara kontant försäljning eller fakturor som dina kunder ska betala under månaden.

Nya lån

Kommer du att ta ett nytt lån eller fått en ökad kredit fyller du i beloppet här.

Övrigt

Om du beräknar att få någon annan typ av pengar i ditt företag ska du fylla i det här. Det kan vara någon form av bidrag, försäkringsersättning eller liknande.

Moms att få tillbaka

Om du räknar med att Skatteverket kommer att betala ut moms till dig under månaden ska du fylla i beloppet här. Läs mer om moms.

Summa inbetalningar

Summan av alla pengar du räknar med att få in under månaden.

Pengar ut

Moms att betala

Om du ska betala in moms till Skatteverket under månaden ska du fylla i moms-beloppet här. Läs mer om moms.

Löner

Löner du betalar ut till dina anställda. Räkna in din egen lön om du har ett aktiebolag eller ekonomisk förening.

Skatter och sociala avgifter

Ska du betala in skatter och avgifter till Skatteverket under månaden ska du fylla i beloppet här. Det kan vara till exempel arbetsgivaravgifter, egenavgifter, anställdas skatter och F-skatt.

Räntor/amorteringar

De räntor och amorteringar på lån som du betalar under månaden.

Hyra (inkl moms)

Här fyller du i den hyra som ska betalas under månaden.

Leverantörsbetalningar (inkl moms)

Här ska du fylla i beloppet på fakturor du tidigare fått som du nu ska betala.

Eget uttag enskild firma

Här ska du som har enskild firma, eller är delägare i handelsbolag, fylla i det belopp du ska använda för din egen försörjning, så kallat eget uttag.

Övrigt

Här ska du fylla i övriga kontanta inköp du beräknar att göra under månaden. Det kan till exempel vara resor, förbrukningsmaterial, telefon och internet.

Summa utbetalningar

Summan av det du ska betala den här månaden.

Pengar i kassan den sista i månaden

Skillnad mellan pengar in (inflöde) och pengar ut (utflöde) under månaden, plus de pengar du hade i kassan den första i månaden (ingående kassa).

Pengar i kassan den sista i månaden
=

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du få bättre ordning på ditt företags ekonomi?

Se vår korta film om bokföring.

Hjälpte den här informationen dig?