Hjälp att välja företagsnamn

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

 1. 1Information om verksamheter
 2. 2Information om företagsnamn
 3. 3Sök företagsnamn
 4. 4Registrera företag

Ditt företagsnamn får skydd inom den bransch du är verksam

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Ord som dylikt och med mera ska du inte skriva i verksamheten, då dessa begrepp oftast behöver förtydligas.

I rullistan nedan ser du några exempel på hur du kan förtydliga en verksamhetsbeskrivning så att vi på Bolagsverket kan godta den. Exemplen täcker dock inte alla områden och branscher.

Företagsnamnet får inte bara beskriva verksamheten

Ett företagsnamn ska inte bara beskriva verksamheten, exempelvis Cykelverkstad. Andra företag i samma bransch måste också kunna använda sig av ordet cykelverkstad.

Vanliga varianter av företagsnamn

Påhittade ord

Bolagsverket ställer högre krav på företagsnamn som innehåller ett påhittat ord. Namnet får inte påminna om andra företagsnamn i samma bransch. Det gäller både visuellt och hur det uttalas. Ett exempel på namn som är för lika är Comram mot Conram.

Andra exempel:

 • Frakansa
 • Frakansa Bygg
 • Hotell Frakansa
 • Frakansa i Göteborg
Personnamn

Ett företagsnamn får innehålla enbart ett förnamn, men inte enbart ett efternamn. Företagsnamn med vanliga namn kan Bolagsverket ofta godkänna med små skillnader, till exempel Annas transport mot Annas Åkeri.

Tips! Ett vanligt sätt är att välja ett personnamn tillsammans med ett ord som beskriver vad företaget sysslar med, exempelvis Gustavs livsmedelsbutik.

Andra exempel:

 • Olles affär
 • Gustavssons Bygg
 • Pia och Marias Café
 • Björn Erikssons Bil
Företagsnamn som talar om var företaget finns

Ett företagsnamn får inte enbart innehålla en ort.

Tips! Ett vanligt sätt är att välja en ort tillsammans med ett ord som beskriver vad företaget gör, till exempel Sundsvalls livsmedelsbutik.

Andra exempel:

 • Bygghandeln i Sollefteå
 • Bergslagen fastigheter
 • Education Sweden
 • Utbildning Sydvästra Skåne
Företagsnamn som innehåller bokstäver och siffror

Ett företagsnamn som innehåller en bokstavskombination får normalt ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får namnet.

Tips! Ett vanligt sätt är att välja en bokstavskombination tillsammans med ett ord som beskriver vad företaget gör, till exempel JD Datakonsult.

Andra exempel:

 • Bygghandeln 42
 • HJ Fastigheter
Andra varianter av företagsnamn

Företagsnamn kan innehålla ett ord som du normalt inte kopplar ihop med vad företaget gör.

Exempel:

 • Vargens transport för ett åkeri
 • Rainbow för en inredningsverksamhet

Företagsnamn får innehålla utländska ord, till exempel Build Sverige

Men, tänk på att ett företagsnamn inte får uppfattas som ett domännamn, till exempel LarsBygg.se

Sök på ditt namnförslag för att se om någon har registrerat det

Sökresultatet är inte är någon garanti för att Bolagsverket kan registrera namnförslaget. Den verkliga granskningen av namnförslaget är mer omfattande och sker när anmälan kommer in till Bolagsverket.

Viktig information att läsa innan du söker:

 • Skriv inte företagsformen i sökrutan, exempelvis AB
 • Uteslut tecken som & ! ” - / : ( ) samt ord som är ovidkommande, exempelvis i, och, o, på, in, and, on, of, nr. Sök ”Data Bokföring Sverige”, i stället för ”Data och Bokföring i Sverige.
 • Två sammansatta ord där vart och ett av orden har en egen betydelse bör även sökas delad. Exempelvis Smörblomman – sök även Smör Blomman.

Registrera företag

När du har funderat ut ett företagsnamn och en verksamhetsbeskrivning och du vill anmäla det till Bolagsverket, gör du det enklast i Bolagsverkets e-tjänst Registrera företag eller förening.

Du kan påbörja din anmälan även om du inte har alla uppgifter. Det går att spara ett utkast av anmälan och skicka in senare.

På bolagsverket.se hittar du mer information om företagsnamn.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Bolagsverket