Hitta rådgivare

Hushållningssällskapet Örebro

Affärsutveckling, Entreprenörskap, EU-information, Företagsutveckling, Gröna näringar, Nätverk och kluster, Rådgivning, Rådgivning för kvinnor, Rådgivning för unga, Starta företag/Affärsplan, Stöd och bidrag för företag, Ägarskifte

Aktiv i: Örebro län

Tel: 019-603 27 00

Epost: hskonsult@hushallningssallskapet.se

Box 271, 701 45 ÖREBRO

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.