Hitta rådgivare

Hushållningssällskapet Skåne

Företagsutveckling, Nätverk och kluster, Starta företag

Aktiv i: Skåne län

Tel: 010-476 20 00

Epost: info-skane@hushallningssallskapet.se

Box 9084, 291 09 Kristianstad

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.