Hitta rådgivare

Havs- och vattenmyndigheten

Tel: 010-6986000

Epost: havochvatten@havochvatten.se

Box 11930, 404 39 GÖTEBORG

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.