Hitta rådgivare

SVID, Stiftelsen för Svensk Industridesign

Produktutveckling/Innovationer

Tel: 031 77 40 440

Epost: info@svid.se

Chalmers Teknikpark, 412 88 GÖTEBORG

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.