Hitta rådgivare

Företagarna Kronoberg

Rådgivning

Tel: 0470-531100

Epost: kronoberg@foretagarna.se

Videum Science Park, 351 96 VÄXJÖ

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.