Hitta rådgivare

Svensk Fisk ek för

Tel: 031-850054

Fiskhamnen, 414 58 GÖTEBORG

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.