Hitta rådgivare

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation ek för

Tel: 075-7008820

Epost: info@geotec.se

Box 1127, 222 00 LUND

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.