Hitta rådgivare

Sveriges Byggindustrier

Tel: 040-352500

Box 186, 201 21 MALMÖ

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.