Hitta rådgivare

ExportCentrum Uppsala län

Finansiering, Starta företag/Affärsplan

Aktiv i: Uppsala län

Tel: 018-18 52 00

Epost: info.uppsala@almi.se

C/O ALMI Företagspartner Uppsala AB, 75451 UPPSALA

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.