Hitta rådgivare

Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan TRS

Finansiering, Rådgivning, Starta företag/Affärsplan

Tel: 08-4429730

Epost: trygghetsradet.trs@trs.se

Rehnsgatan 11 7tr, 113 57 STOCKHOLM

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.