Hitta rådgivare

AB Åkerikonsult

Tel: 010-5105400

Epost: info@akeri.se

Box 7248, 103 89 STOCKHOLM

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.