Hitta rådgivare

Regionalt Resurscentrum Nyköping

Rådgivning för kvinnor

Tel: 0155-26 40 00

Länsstyrelsen Södermanland, 61186 NYKÖPING

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.