Hitta rådgivare

Region Skåne Näringslivsutveckling

Turism

Tel: 040-675 30 01 vx

Epost: region@skane.se

Dockplatsen 26, 205 25 MALMÖ

Ansvarig: Tillväxtverket

Hitta offentlig finansiering

Behöver du hjälp med finansiering?

Här hittar du information om de offentliga aktörer som kan erbjuda finansiering till ditt företag.